HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Promotivne aktivnosti i strategije za prenamjenu i valorizaciju ruralnih građevina

Deveti članak sa Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa DVORCI I LJETNIKOVCI – KULTURNO NASLIJEĐE KAO POKRETAČ GOSPODARSKOG RAZVOJA

Ovaj rad predstavlja aktivnosti europskog projekta Villas (Interreg IIIB Cadses 2000.- 2006.). Sastoji se od poboljšanja revitalizacije estetskih i ekonomskih aspekata arhitektonskog naslijeđa stvaranjem evaluacijskog modela i definiranjem odgovarajućega strateškog alata za prenamjenu u skladu s planiranim kriterijima i održivom politikom CADSES područja. Glavni cilj europskih zemalja koje sudjeluju u istraživanju jest predstavljanje zajedničkih smjernica za očuvanje njihova građevnog naslijeđa i razvoj kulturno-turističkih aktivnosti. Istraživanje u prvom redu nastoji valorizirati zgrade koje se koriste na neodgovarajući način ili su u stanju propadanja. Istraživanje će dugoročno povećati poznavanje ovih zgrada, priskrbiti nove investicije i osigurati razvoj kulturnoga turizma, te pozitivno djelovati na regionalne zajednice.
Naša istraživačka skupina na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta Ferrara proučavala je ruralne zgrade Emilia Romagna (ponajprije one smještene u nizinama između Bologne i Ferrare) koje nisu dovoljno valorizirane. Očuvanje ovoga naslijeđa može se postići putem ekonomske prenamjene i definiranja integriranih strategija – od planiranja uporabe zemljišta do održivih metoda revitalizacije. Postupak analize odabranih zgrada podijeljen je u nekoliko faza: analiza fotografija, kompilacija deskriptivnog testa, analiza nacionalnih i međunarodnih propisa te pravnih instrumenata za ruralne zgrade, proučavanje nacrta, arhitektonsko i tehnološko nadgledanje. Ovaj rad opisuje ponajprije najbolje oblike prenamjene (s obzirom na veličinu, kvalitetu i povijesnu tipologiju), analizirane sa stajališta očuvanja ruralnoga naslijeđa i ekonomske održivosti.

University of Ferrara – Department of Architecture
Via Quartieri 8, 44100 Ferrara, Italy
www.unife.it  

Prof. Roberto Di Giulio
Tel. +39 0532 293627, Fax + 39 0532 293627
E-mail: dgr@unife.it  

Prof. Theo Zaffagnini
Tel. +39 0532 293633, Fax +39 0532 293634
E-mail: theo.zaffagnini@unife.it  

Arch. Silvia Brunoro, PhD
Tel. +39 0532 293633, Fax + 39 0532 293627
E-mail: brnslv@unife.it  

Arch. Maddalena Coccagna
Tel. +39 0532 293647
E-mail: maddalena.coccagna@unife.it  

Arch. Danila Longo, PhD
Tel. +39 0532 293633, Fax +39 0532 293627
E-mail: danila.longo@unife.it  

Arch. Emanuele Piaia
Tel. +39 0532 293633
E-mail: emanuele.piaia@unife.it  


 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno