HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Ruralno naslijeđe i održivi turizam: Humac na otoku Hvaru

Jedanaesti članak sa Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa DVORCI I LJETNIKOVCI – KULTURNO NASLIJEĐE KAO POKRETAČ GOSPODARSKOG RAZVOJA

U ovome je radu prikazan istraživački projekt koji u sklopu svoje didaktičke radionice provodi Arhitektonski fakultet politehničkog sveučilišta u Milanu, a kojega je predmet istraživanja hvarsko selo Humac. Ovo osam stoljeća staro seoce, koje je danas naseljeno samo ljeti, reprezentativan je primjer ruralnoga života i naseljavanja prostora, a predstavlja vrijednu
kulturnu baštinu Hrvatske. Danas pola godine zjapi prazno, te mu je potreban strateški i sustavni plan ponovnog otkrivanja i valorizacije radi opstanka i održavanja.
Svrha je ovog istraživanja razviti takve strategije i sustave koji bi ljudima pomogli da shvate koliku kulturnu vrijednost selo i okolna priroda imaju za lokalni identitet i povijest te tako potpomoći procese očuvanja specifičnih elemenata (prirodno okruženje, arhitekturu i rukotvorine), kao i iznaći održivu prenamjenu i načine kako bi lokalna zajednica i posjetitelji mogli ponovno prisvojiti selo. Rad će pokazati istraživačke metode primijenjene u analizi i predstavljanju lokaliteta, nadalje arhitektonske tipologije i suodnos prema prirodnom kontekstu, kao snažan pristup poimanju i definiranju opipljivih i neopipljivih vrijednosti te stvarne mogućnosti za usredotočenje i jačanje aktivnosti usmjerenih k oživljavanju sela.
Ovaj proces ponovnog otkrivanja nekoga lokaliteta od strane bivših stanovnika iznjedrio je pristup koji se većim dijelom temelji na strateškom i funkcionalnom programu prenamjene i iskorištavanja postojećih građevina u sadašnjem stanju, a manje na obnovi. Mogućnost da se selo prenamijeni – u skladu s njegovim korijenima i identitetom – u privremeno selo-laboratorij u kojemu bi se održavale radionice i seminari proizlazi iz novoga koncepta kulturnog i održivog turizma, a bit će implementirana uz očuvanje postojećeg stanja i minimalne preinake.
U radu će također biti prikazani neki praktični primjeri iz kojih je vidljiva usklađenost zahvata
u prostoru s genius loci lokaliteta, kao i proces koji pomaže transformaciju i učinkovitost aktivnosti za lokalni razvoj.

Prof. Gennaro Postiglione

Politecnico di Milano Dipartimento di progettazione

architettonica

Via Golgi 39, 20131 Milano, Italia

www.meamnet.polimi.it

Tel. +39 02 23995534

Fax +39 02 23995005

E-mail: gennaro.postiglione@polimi.it

Eleonora Lupo

Politecnico di Milano Dipartimento di industrial

design, arte, comunicazione, moda

Via Durando 38/A, 20158 Milano, Italia

www.polimi.it

Tel. +39 02 347 5203344

Fax +39 02 23997274

E-mail: eleonora.lupo@polimi.it


 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno