HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Predstavljanje Jelačićevih pjesama "Josip Jelačić - PJESME/GEDICHTE

Četvrtak , 15. listopada 2009. u 13.00 sati

Knjigu će predstaviti književni povjesničar i akademik Dubravko JELČIĆ i priređivač Stjepan LALJAK Odabrane tekstove na njemačkom i hrvatskom govore dramski umjetnici Vanessa RADMAN i Zvonko NOVOSEL

MATICA HRVATSKA ZAPREŠIĆ - 10290 ZAPREŠIĆ, Ulica m. Tita 5

tel. 01 / 3314 226, faks 3314 342 - mob. 098 95 99 721
El. pošta: matica.hrvatska.zapresic@zg.t-com.hr


P o k r o v i t e l j i
Zagrebačka županija - Grad Zaprešić - Grad Zagreb

U prigodi obilježavanja 150. obljetnice smrti
hrvatskoga bana Josipa Jelačića (1801 - 1859) i Dana Grada Zaprešića

čast nam je pozvati vas na predstavljanje prvog potpunog izdanja
Jelačićevih pjesama na njemačkom izvorniku i hrvatskom prijevodu
pod naslovom

J o s i p J e l a č i ć

P J E S M E /
G E D I C H T E

(izdavač:Matica hrvatska Zaprešić, 2009; 463 stranice)


č e t v r t a k , 1 5 . l i s t o p a d a 2 0 0 9 . u 1 3 . o o sati
Stara gradska vijećnica Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5

Knjigu će predstaviti
književni povjesničar i akademik Dubravko JELČIĆ
i priređivač Stjepan LALJAK

Odabrane tekstove na njemačkom i hrvatskom govore dramski umjetnici
Vanessa RADMAN i Zvonko NOVOSEL

Zašto je sve do danas - punih 150 godina nakon smrti - pjesničko djelo Josipa Jelačića (16.X.1801 - 20.V.1859) ostalo nepoznato i u sjeni njegove političke i državničke djelatnosti? Zaslužuje li Jelačić svoje mjesto u povijesti hrvatske književnosti? - Na ta i slična pitanja odgovor daje ova knjiga u kojoj se, osim pjesama, na preko stotinu stranica u dodatku prvi put objavljuju nepoznati tekstovi (kojih nema u hrvatskim knjižnicama!) o njegovu pjesništvu iz stranih novina i časopisa.
S a d r ž a j: Knjige Jelačićevih pjesama s dramom na njemačkom jeziku izišle su u Zagrebu 1825.
(Eine Stunde der Erinnerung) i Beču 1851. (Gedichte), ali nisu prevedene na hrvatski. Ovo izdanje u drugom dijelu pod naslovom Gedichte prenosi sve tekstove i ilustracije iz bečkog izdanja, a u prvom dijelu pod naslovom Pjesme samo lirske pjesme (u prijevodu D. Demetera, 1861) te dramu Rodrigo i Elvira (u prijevodu A. Harambašića, po kojem je predstava prikazana u zagrebačkom HNK 1894).
Dodatak (na kraju prvog i drugog dijela) prvi put u nas (u prijevodu i izvorniku) na stotinjak stranica sadrži nepoznate feljtone i članke napisane na njemačkom, češkom, poljskom, talijanskom i slovenskom jeziku. Ti tekstovi sačuvani su jedino u Jelačićevoj ostavštini u Državnom arhivu i nepoznati su domaćoj javnosti. U dodatku su i studije o pjesniku Jelačiću objavljene od 1887. do 1999. iz pera S. Miletića, R. Maixnera, P. Grgeca, I. Pederina, N. Batušića i dr.


 
Download
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno