cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Kasnobarokni dvorac

Arhitetonska obilježja
Nekadašnji dvorac (Blahimir) bio je jednokatan, tlocrtno u obliku izduženog pravokutnika, s visokim krovištem i jedanaest prozorskih osi. Pročelja su vrlo jednostavna. Glavno ulazno pročelje okrenuto je prema sjeverozapadu, odnosno s pogledom prema kaštelu. S malim pomakom prema sjeveru od osi zapadnog pročelja, nalazi se zidani portik nad ulaznim stubama koje vode u visoko prizemlje. Na krajevima zapadnog pročelja nalaze se drvene nadstrešnice iznad ulaza u podrum.
Današnji (novi) dvorac u Božjakovini Izgrađen je dvjestotinjak metara južnije od kaštela i svojim L tlocrtnim oblikom definira jugozapadni ugao velikoga gospodarskog sklopa sačinjenog od brojnih zgrada. Gospodarskom božjakovačkom sklopu sjeverna i istočna granica je rječica Zelina, zapadna granica je prilazna aleja dvorcu, a južna granica je šumarak i polje. Kada se u novijoj literaturi spominje dvorac ili kurija u Božjakovini, tada se misli na ovu zgradu skromnih dimenzija i skromnog izgleda sa izmijenjenim fasadama u odnosu na izvorni kasnobarokni izgled. Građen je od opeke kojoj je u manjoj mjeri dodan kamen, podrum i prizemlje su svođeni bačvastim svodovima kojima su u prizemlju dodane susvodnice, krovište je dvostrešno sa jednim skošenim i jednim poluskošenim zabatom. Ulaz u dvorac s drvenim trijemom je s istočne strane, okrenut prema gospodarskom sklopu. Iz dvorca je moguć izlaz u perivoj preko zapadnog pročelja koje je okrenuto perivoju i prilaznoj aleji (vidjeti katastarsku kartu). Unutrašnjost dvorca nije doživjela bitne izmjene. Obilježje tlorisu u prizemlju i na katu daje trokrako stubište s drvenom na barokni način tordiranom ogradom i centralni hodnik u ulozi komunikacije između prostorija. Tek poneki detalji podsjećaju na nekadašnji izgled interijera kao npr. svjetlozelena historicistička kaljeva peć prenesena iz obližnjeg dvorca Štakorovec, jednostavni štuko medaljoni na svodovima prvoga kata, po koja stara vrata s baroknim okovima i nekoliko vrlo lijepih starih ormara.
Tlorisne dimenzije kurije su 10x18 m, tlocrt je organiziran sa središnjim hodnikom kao komunikacijom, u prizemlju su bačvasti svodovi sa susvodnicama i češki svodovi, pročelja su jednostavna s kordonskim vijencem koji dijeli prizemlje od kata, krov je dvostrešan s poluskošenim zabatima, ulaz je s istočne strane (nasuprot nekadašnjoj cesti koja je išla sjeverno od kurije za razliku od današnje ceste izgrađene 1947. g. južno od kurije).

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno