cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Varaždinska županija

Naziv županije: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

 

Površina Varaždinske županije iznosi 1.261,29 km2, što je s udjelom u kopnenom dijelu površine RH od 2,23%, čini trećom najmanjom Županijom.

Broj stanovnika: 184.769 što čini 4,16% ukupnog stanovništva Hrvatske.
Ustrojstvo lokalne samouprave: 6 gradova 22 općine, 301 naselje.
 Sjedište Županije je grad Varaždin s 49.075 stanovnika.
 Status gradova imaju Varaždin, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice.
 Površinom najveći grad je Novi Marof (111,75 km2 ), a najmanji Varaždin (59,45 km2). Najveća općina je Bednja (78,01 km2), a najmanja Beretinec (12,40 km2 ).Kontakt informacije

Adresa: Varaždinska županija, Franjevački trg 7, Varaždin
Telefon: 042 390 500
Faks: 042 390 578
E-mail: info@varazdinska-zupanija.hr
WWW: varazdinska-zupanija.hr

1. Povijest

Prema prvom pisanom spomenu Varaždinska županija je najstarija, među prvima ustrojena kao upravno-teritorijalna jedinica u hrvatskim zemljama. Spominje se već 20. kolovoza 1181. godine u jednoj Povelji ugarsko-hrvatskoga kralja Bele III. zajedno sa županom varaždinskim, a ime Belec spominje se već 1131. godine.
Većim dijelom svoje povijesti Varaždinska županija je obuhvaćala i područje današnje Krapinsko-zagorske županije, dio Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Sve do 1848. godine razdijeljena je u četiri sudbeno-upravna kotara, a od tada pa sve do 1925. godine obuhvaća kotareve: Ivanec, Klanjec, Krapinu, Ludbreg, Novi Marof, Pregradu, Varaždin i Zlatar u čijim sastavima je djelovalo 35 upravnih općina.
Prema prvom sustavnom popisu stanovništva 1785/1787. godine Varaždinska županija ima 87.000 stanovnika.

Varaždin- povijesno sjedište županije, ali i državne vlasti

Grad Varaždin, jedan od najstarijih hrvatskih gradova, oduvijek je bio upravno, kulturno i prosvjetno sjedište Varaždinske županije. Još 1209. godine prvi je stekao položaj slobodnoga kraljevskog grada. Sa svojom baroknom jezgrom i bogatom sakralnom arhitekturom, te iznimno vrijednim umjetničkim inventarom, nezaobilazno je važno ime u povijesti cijele Hrvatske: na raskrižju europskih putova ponosno je desetak godina (od 1767. do 1776.) nosio ime glavnoga grada Hrvatskog Kraljevstva, u kome je zasjedao Hrvatski državni sabor čak 30 puta! U njemu je po prvi puta formirana hrvatska vlast – Bansko vijeće.

Zlatno doba Varaždinske županije

Zlatno doba u povijesti Varaždinske županije započelo je oslobađanjem Slavonije i Srijema do Zemuna, odnosno poznatim ugovorima o miru između Austrijskoga i Turskog carstva 1718. godine. Kraljica Marija Terezija provodi modernizaciju javne uprave, 1763. godine podjeljuje Varaždinskoj županiji grbovnicu, a 1770. godine na poticaj župana Ivana Nepomuka I. Erdödya odobrava nacrte za gradnju nove Županijske palače na Franjevačkom trgu 7. Uz plemstvo, u grad stižu i brojni trgovci iz različitih krajeva Hrvatske i drugih zemalja velikoga Austrijskog carstva. Već u drugoj polovici 18. stoljeća, u Varaždinu djeluje 264 obrtnika različitih struka, organiziranih u jake cehove. U gradu živi oko 5.000 stanovnika, gotovo kao i u tadašnjem Zagrebu. Od 1595. Varaždin je sjedište Slavonske granice, odnosno nešto kasnije Varaždinskoga generalata.
Županijski je sustav obnovljen s hrvatskim osamostaljivanjem 1990-tih godina. Na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi iz 1993. godine obnovljena je starodrevna Varaždinska županija. Ona je teritorijem znatno manja od stare Županije varaždinske, budući da ne obuhvaća područje Hrvatskoga zagorja.

Županijska palača, grb i zastava

Na nekadašnjem zemljištu Varaždinskoga generalata u samom središtu grada izgrađena je u razdoblju od 1770. do 1772. godine dvokatna palača Županije varaždinske u kojoj je stolovao župan. Palaču je izgradio zidarski majstor Jacobus Erber, prema planovima dobivenim iz Beča i prilagođenim varaždinskim prilikama i potrebama. Godine 1763. Varaždinska županija dobila je od Marije Terezije pravo na korištenje pečatnog grba, koji je zapravo preuzeti grb varaždinskih nasljednih župana, obitelji grofova Erdödy. Osim toga, godine 1778. Županija dobiva i drugo obilježje vizualnog identiteta, a to je prvi poznati županijski barjak. Dao ga je izraditi župan Ivan Nepomuk I. Županijski je barjak izrađen od crveno-bijelo-crvene svile u čijoj je sredini županijski grb. Na drugoj je strani naslikan lik Majke Božje s malim Isusom u rukama. Ova su obilježja vizualnog identiteta Županije sačuvana do danas. Originalna županijska grbovnica čuva u Državnom arhivu u Varaždinu, a zastava u Gradskom muzeju Varaždin.
 


2. Gospodarstvo

Varaždinska županija smještena je na sjeveru Republike Hrvatske, uz granice Slovenije i Madžarske, na dva značajna koridora, što ove prostore čini iznimno pogodnim za razvitak robno-transportnih centara i slobodnih carinskih zona. Lokacije za njihovu izgradnju određene su prostornim planom, ali zbog nepovoljnih gospodarskih uvjeta ne privlače strani kapital u očekivanim razmjerima. Blizina željezničke pruge te postojeća i planirana cestovna infrastruktura omogućuje kvalitetni spoj korisnika te dobre veze prema Sloveniji, Austriji i Mađarskoj, kao i luci Rijeka. Blizina Podunavlja i veza kombiniranim željezničko-riječnim i cestovno-riječnim prometom znatno doprinosi logističkim značajkama prostora.
U gospodarskoj strukturi Varaždinske županije prevladavaju radno-intenzivne i nisko akumulativne grane industrije kao što su tekstilna, kožarsko-obućarska, drvno-prerađivačka, metalska i druge, koje su ujedno i nositelji izvoza ovog područja. Bruto društveni proizvod po stanovniku za Varaždinsku županiju u 2003. godini iznosio je 9.037 € što je ispod prosjeka Republike Hrvatske (93,3% prosjeka RH).
Godine 2004. godine u Županiji je bilo registrirano 2.075 malih i srednjih tvrtki što je predstavljalo 11,8 poduzeća na 1000 stanovnika, što je značajno ispod prosjeka Republike Hrvatske, koji je iznosio 15,14 tvrtki na 1000 stanovnika.
Posljednjih nekoliko godina ukupan broj radno sposobnog stanovništva na području Županije kreće se oko 62.000, pri čemu je u gospodarstvu zaposleno oko 42.500 radnika, a u društvenim djelatnostima i negospodarskim djelatnostima 9.000 radnika, dok se broj nezaposlenih u zadnje dvije godine kreće oko 10.500 osoba.
Na području Varaždinske županije registrirano je više od 1.700 aktivnih tvrtki u kojima je zaposleno nešto više od 33.000 radnika, pri čemu je oko 18.000 radnika ili 53% zaposleno u prerađivačkoj industriji. U društvenom proizvodu gospodarstva, industrija čini oko 40% i u njoj je zaposleno više od 50% radnika od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu.
U gospodarskoj strukturi Varaždinske županije, mjereno ukupnim prihodom, prevladava prerađivačka industrija (40%), zatim trgovina (27%), građevinarstvo (10%), te poljodjelstvo, lov i šumarstvo (9%).
U vanjsko-trgovinskoj razmjeni, udio izvoza Županije u ukupnom izvozu Hrvatske je oko 6,5%, dok je udio uvoza u ukupnom uvozu Hrvatske oko 3,8%. Najveći izvoznik je prerađivačka industrija s 90% ukupnog izvoza. Najvažniji su trgovinski partneri u vanjskotrgovinskoj razmjeni gospodarstva Varaždinske županije Njemačka, Italija, Austrija, Velika Britanija, Slovenija, Francuska, te Bosna i Hercegovina.3. Turizam

Varaždinska županija područje je bogate kulturno-povijesne baštine (spomenici kulture, arheološka nalazišta, burgovi, dvorci, crkvene građevine, muzeji, galerije i dr.), s tradicijom i kontinuitetom institucija kulture.
U Županiji postoji raznolika ponuda kulturnog, lječilišnog, vjerskog, lovnog i ribolovnog, športskog i izletničkog turizma, uz veći broj organiziranih događanja tijekom cijele godine. Dostupnost većine destinacija je zadovoljavajuća.
Kulturna događanja u posljednje vrijeme prate suvremene trendove (performanse, ulični festivali, intervencije u prostoru i sl.) i nadopunjuju klasične izložbe, predstavljanja, koncerti, kazališne predstave i sl.
Umjetnička društva na području Županije njeguju tradicijske običaje pojedinoga kraja. Postoje i kulturno-umjetnička društva nacionalnih manjina koja su vrlo aktivna. Na području Županije postoje i veći broj društava koja njeguju suradnju između Hrvatske i drugih zemalja (Hrvatsko-njemačko društvo, Hrvatsko-austrijsko društvo, Hrvatsko-španjolsko, Hrvatsko-francusko i Hrvatsko-rusko društvo).

UREDI TURISTIČKIH ZAJEDNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Turistička zajednica Varaždinske županije
Franjevački trg 7, Varaždin
Tel. 042 390 500
www.turizam-vzz.hr
e-mail: tz.var.zupanija@vz.htnet.hr
TZ. GRADA VARAŽDINA
Ivana Padovca 3, Varaždin
Tel. 042 210 987
www.tourism-varazdin.com
e-mail: tzg-varazdin@vz.htnet.hr

TZ. GRADA LUDBREGA
Trg Sv. Trojstva 14 LUDBREG
tel. 810-690
TZ. GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
Trg. Slobode 16, V. Toplice
tel. 633-133
TZ. GRADA LEPOGLAVE
Trg 1.Hrvatskog sveučilišta 3, LEPOGLAVA
tel. 791-670
TZ. GRADA IVANCA
Ul. Đ. Arnolda 11. IVANEC
tel. 782-226
TZ. OPĆINE BEDNJA
Ul. Izidora Poljaka 21, Bednja
tel. 796-495
TZ. OPĆINE VINICA
Trg Matije Gupca 14. VINICA
tel. 722-233
TZ. OPĆINE G. KNEGINEC
Kolodvorska ul. 1 c. TURČIN tel. 652-425ZNAČAJNIJE MANIFESTACIJE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Ludbreg
- izložba mladih vina koja okuplja proizvođače vina iz sjeverozapadne Hrvatske i inozemstva
- Dan centra svijeta, pučka zabava svečanosti na središnjem gradskom trgu uz glazbene i scenske programe i točenje vina iz gradske fontane
- Izložba cvijeća - izlažu vrtlari i vrtlarske udruge s područja županije

Varaždin
- Sjajni bal grada Varaždina – dobrotvorna priredba na kojoj u ambijentu varaždinskoga kazališta posjetitelji uživaju biranom programu, ali i u gastronomskim specijalitetima osobitim za varaždinske balove 18. stoljeća.
- Gastrolov - međunarodno natjecanje kuhara u pripremanju jela od mesa, divljači i šumskih plodova
- međunarodni Obrtnički sajam - gospodarska priredba kojom se prezentiraju obrtništvo i malo poduzetništvo
- Lončarijada - susreti lončara, keramičara, etnologa, demonstracija lončarske vještine, tečajevi lončarenja
- Varaždinske povijesne svečanosti – manifestacija namijenjena prije svega mladima i djeci. Scenski prikazi povijesnih događanja i legenda, kazališne predstave, glazbeno-plesni programi, dječji viteški turnir, srednjovjekovne igre.
- Dan hrvatskog performancea- cjelodnevni maraton performansa ulicama grada uz sudjelovanje suvremenih domaćih i inozemnih autora.
- Špancirfest - festival uličnih šetača, kazališni programi, klasična etno i rock, povijesni i suvremeni ples, prezentacija starih zanata, ulični zabavljači i svirači, kostimirane povorke, glumci, akrobati, šetači. Varaždin je 10 dana mjesto veselja i zabave u kojemu se izmjenjuju pjesma i smijeh, a zabava traje sve dok se "šetači" ne umore.
- Varaždinske barokne večeri, festival barokne glazbe, brojni koncerti domaćih i inozemnih solista i ansambala u prostoru Varaždinske katedrale i koncertnim prostorima grada.
- međunarodni sajam Pridoda, lov, ribolov i turizam - manifestacija s nizom zanimljivih sadržaja vezanih uz zaštitu prirode i boravka u prirodi, izložba gljiva, ljekovitog bilja streličarstvo, demonstracije.
- međunarodna Novogodišnja utrka, jedinstvena utrka u svijetu koja se odvija na ulicama grada, a starta točno u ponoć na prijelazu iz stare u novu godinu.

Trakošćan
- Prvosvibanjski trakošćanski susreti - zabavno glazbene-priredbe, prigodna natjecanja za posjetitelje na otvorenom.

Cvetlin-Trakošćan
- međunarodni Festival etno glazbe uz sudjelovanje dvadesetak glazbenih sastava, pučka zabava uz ponudu domaćih specijaliteta.

Jalžabet
- Šlingani dani - pučka svečanost s prezentacijom starih običaja, smotra tamburaških sastava i folklora.

Varaždinske Toplice
- Dani barokne kuhinje - gastronomski programi s posebnom ponudom jela pripravljenih po receptima iz 18. stoljeća.

Lepoglava
- Međunarodni festival čipke - čipkaste radionice, izložbe i demonstracije, zabavni sadržaji, sajam starih obrta uz njihovu prezentaciju i ponudu jela lepoglavskoga kraja.

Vidovec
- Zeljarijada - pučka zabavna svečanost s prezentacijom starih običaja, plesova i tradicije pučke kuhinje, posebno umijeća pripravljanja jela od zelja, natjecanja u pripremanju jela od zelju u kotliću, zabavna natjecanja za posjetitelje, izrada najduže sarme na svi

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno