cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Povijest

Baltazar Vragović je 1618. godine obnovio i dogradio dvorac, o čemu svjedoči natpis i grb obitelji Vragović s upisanom godinom na prvom katu, na zapadnoj strani starog dijela dvorca. Obitelj Vragović je 1351. godine od ugarsko-hrvatskoga kralja Ljudevita I. dobila plemstvo, a od 1514. godine i pravo mača (jus gladii), tj. pravo izricanja smrtne kazne kmetovima. Godine 1716. Vragovići dobivaju barunat. Posljednji iz obitelji, Franjo Adam, gospodar Maruševca i Križovljangrada, bez muškog potomstva, imenovao je 1716. godine svog nasljednika plemića Krstu Črnkovačkog, tadašnjega zagrebačkog podžupana i kapetana banove tjelesne garde. Kada je on već sljedeće godine 1717. poginuo kod Zrina u borbi protiv Turaka, Maruševec postaje vlasništvo obitelji Pasztory, zatim Kanotaj i naposljetku Patačića.
Patačići su vlasnici Maruševca do 1817. godine, kada umire posljednji muški član obitelji. U knjizi Status familiae Patachich dvorac u Maruševcu prikazan je kao nizinski feudalni grad (burg) s opkopima, četverokutmog tlocrta, sa četiri okrugle kule i jednom kvadratičnom. Nakon Patačića Maruševec često mijenja vlasnike. Godine 1873. dvorac je kupio od baruna Simbschena pruski grof Artur Schlippenbach sa ženom Luisom rođ. Drache od Wartenberga. Grof Schlippenbach želio je kupiti Erdödyev varaždinski Stari grad, a kad to nije uspio, bio je zadovoljan i s tada mnogo manjim Maruševcem koji je dogradio i dao mu današnji izgled. Schlippenbachovi nisu dugo uživali u obnovljenom dvorcu. Artur je umro 1881. godine u Kairu, a njegova se udovica nakon dvije godine udala za grofa Rudolfa Erdödya, vlasnika Novog Marofa. Maruševec je, zajedno s Čalincem, kupio dr. Oskar pl. Pongratz 1883. godine. On je preoblikovao perivoj i izveo manje građevne zagvate na dvorcu. Postavio je nova ulazna vrata na južnom pročelju iznad kojih se nalazi grb obitelji Pongratz i izgradio novo stubište kakvo je očuvano do danas. U stubišnom prostoru postavljena je velika tapiserija s prizorima iz lova, djelo Monnaccellia iz Rima. Radovi su bili završeni 1901. godine, što je obilježeno na sporednom ulazu na sjeverozapadnoj strani dvorca.
 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno