cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Povijest

Ime Trakošćana spominje se prvi put 1334. godine u popisu župa (ecclesia de Tracustian), a srednjovjekovni grad spominje se 1399. godine kada kralj Sigismund daruje Trakošćan s drugim gradovima Zagorja svom tastu grofu Hermanu Celjskom. Nakon pogibije Ulricha, posljednjega Celjskog, 1456. godine, Trakošćanom i još nekim gradovima gospodare Jan Vitovac i njegovi sinovi. Godine 1488. Jakov Sekelj, kapetan hrvatsko-ugarskog kralja, otjerao je Vitovce iz Hrvatskoga zagorja kojim je tada zagospodario ugarsko-hrvatski kralj Matija Korvin. Sekelj je još neko vrijeme zadržao Trakošćan i Vinicu, tražeći od kralja naplatu troškova oko protjerivanja Vitovaca. Matija Korvin, poklonio je Trakošćan s ostalim zagorskim gradovima svom sinu Ivanišu, koji je 1496. godine postao hrvatski ban, a on ga je 1503. darovao svom podbanu Ivanu Gyulayu. Nakon smrti Ivana Gyulaya mlađeg 1567. godine Trakošćanom upravlja car Maksimilijan II. Već 1569. godine kralj daje Trakošćan na uživanje hrvatskom banu i zagrebačkom biskupu Jurju II. Draškoviću, koji je na taj način nadoknađivao bansku plaću. Godine 1570. kralj je potvrdio posebnom ispravom davanje u zalog Trakošćana i Klenovnika biskupu Draškoviću. Sljedeće godine hrvatski Sabor zahtijeva od kralja da biskupu Jurju Draškoviću, zbog brojnih zasluga, dodijeli Trakošćan u trajno vlasništvo. Godine 1584. kralj Rudolf II., na molbu svoga tada šnjeg kancelara Jurja II. Draškovića, obnavlja i proširuje darovnicu kralja Maksimilijana II. iz 1570. godine i otada je prvi vlasnik Trakošćana Gašpar Drašković, brat Jurja II. Tako je, zahvaljujući biskupu, obitelj Drašković ušla među hrvatske velikaše.
Tri i pol stoljeća obitelj Drašković posjedovala je dvorac Trakošćan s malim prekidom od šest godina između 1645. i 1651. godine, kada je Trakošćan posjedovao Nikola Zrinski.

Današnji izgled dvorca potječe iz sredine 19. stoljeća kada je već ruševan srednjovjekovni plemićki grad obnovljen. O izgledu dvorca iz srednjovjekovnog razdoblja zna se vrlo malo. O dogradnjama i pregradnjama Trakošćana od 16. do 19. stoljeća nema mnogo podataka. Kamena ploča s grbom Draškovića i godinom 1592. iznad ulaza u kulu, ali i na još jednome mjestu, govori da su Ivan II. i Petar I., sinovi Gašpara I., gradili u Trakošćanu. Godine 1668. nastaje velika slikana genealogija obitelji Drašković s prikazom utvrde Trakošćan na brijegu s obrambenim zidovima i samo sa zapadnom kulom, dok se na mjestu kasnije izgrađene istočne kule vidi pripremljen samo donji dio. Iznad ulaza s pokretnim mostom uklesana je 1741. godina, što se vjerojatno odnosi na građevne radove. Godine 1755. nastaje mala genealogija obitelji Drašković s prikazom Trakošćana i Klenovnika. Na toj slici Trakošćan je dotada najkompletnije obrambeno izgrađen, okružen kulama, obrambenim zidovima i hodnicima, a u sredini se diže visoka zgrada s tornjem na kojem je sat i krović u obliku lanterne.

Sredinom 19. stoljeća Trakošćan je bio zapušten i u njemu se nije moglo udobno stanovati kao u većini novih zagorskih dvoraca. Tadašnji vlasnik Trakošćana, podmaršal grof Juraj VI. Drašković sa ženom Sofijom rođ. Baillet-Latour, počinje 1853. godine obnavljati staru utvrdu i pretvara je u dvorac. Radovi su trajali tri godine, a o obnovi svjedoči natpis na kamenoj ploči ugrađen s dvorišne strane iznad velikog ulaza. Da bi osigurao novac za obnovu Trakošćana, grof Juraj VI. prodao je dvorac Klenovnik, dobro Čalinec i palaču u Varaždinu. To je doba romantizma u umjetnosti pod čijim utjecajem nastaje niz obnovljenih ili novih dvoraca kao reminiscencije na nekadašnje srednjovjekovne plemićke gradove. Trakošćansko je vlastelinstvo pripadalo među dvadesetak najvećih feudalnih posjeda u Hrvatskoj. Veličina trakošćanskog vlastelinstva te broj kuća i ljudi na njemu mijenjali su se tijekom vremena. Tako je 1517. godine na vlastelinstvu bilo 210 seljačkih domaćinstava, 1737. godine 638, a 1750. godine oko 720 domaćinstava. U darovnici kralja Rudolfa II. 1584. godine, kojom Draškovićima potvrđuje vlasništvo Trakošćana, spominje se 46 naselja koja pripadaju Trakošćanu. Prema popisu iz 1804. godine trakošćanski je posjed imao 276 rali oranica, oko 3.275 rali šuma, sjenokoša za dnevnu košnju 249 kosaca, 31 ral pašnjaka, 7,5 rali neobradenog zemljišta i oko 940 čokota vinove loze. Draškovići su na trakošćanskom vlastelinstvu uživali sva regalna prava, npr. jus gladii (pravo izvršenja smrtne kazne), pravo vinotočja, ribarenja, pravo naplaćivanja mitnice, patronatsko pravo i dr. U 16. stoljeću na trakošćanskom vlastelinstvu bilo je deset mitnica, koliko ih nije bilo ni na jednom vlastelinstvu u Hrvatskoj.

Gotovo četiri stoljeća povijest Trakošćana vezana je uz obitelj Drašković, pa su Trakošćan i Draškovići postali gotovo sinonim.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno