cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Perivoj

Nakon obnove dvorca pedesetih godina 19. stoljeća uređen je i perivoj. To potvrđuje plan perivoja iz 1858. godine koji je potpisao 1861. projektant Franz Risig. Plan je izrađen tušem na tvrdom crtaćem papiru velikom 51 x 73 cm i obojen akvarelom. Nema tumača, iako su neke građevine u perivoju označene brojevima od 1 do 12. Da je perivoj doista podignut prema planu, svjedoči katastarska karta iz 1858. godine koja se podudara s planom perivoja, Czernyeva litografija iz druge polovice 19. Stoljeća, kao i današnji perivoj. Plan perivoja obuhvaća prostor brežuljka na kojem se nalazi dvorac, podnožje brežuljka s gospodarskim građevinama i neposredni prostor oko jezera. Perivoj Trakošćan tipičan je primjer romantičarskog perivoja sredinom 19. stoljeća. Očuvao se do danas u izvornom obliku više od ostalih zagorskih perivoja, što mu daje osobitu vrijednost. Na planu perivoja može se uočiti kompozicija livadnih i šumskih površina koja je djelomično nestala zbog sađene ili samonikle vegetacije. Upravo je taj odnos punog i praznog, kao i vizure na pojedine građevine i sadržaje u perivoju, bitno obilježje romantičarskog perivoja koje je djelomično iščezlo zbog preguste vegetacije. Usprkos tome, trakošćanski perivoj pruža cjelovitu i impresivnu sliku koja plijeni pozornost posjetitelja. Perivoj se dijelom razvio iz autohtone šume hrasta kitnjaka i običnoga graba, od koje su do danas ostali pojedinačni primjerci starih hrastova. U njemu su posađene različite egzotične vrste drveća kojemu, osobito ujesen, daju šarenilo i dinamiku, tako svojstveno romantičarskom perivoju.
Na uzvisini u perivoju nalazi se dvorska kapela posvećena Sv. Ivanu. Nastala je vjerojatno u 17. stoljeću, obnovljena je kad i dvorac u duhu neogotike. U kapeli se nalazi kasnobarokno-klasicistički inventar.
Osobito i prepoznatljivo obilježje Trakošćanu daje veliko umjetno jezero, dugo oko dva kilometara, čija površina iznosi oko 23 hektara. Nastalo je sredinom 19. stoljeća u okviru romantičarske obnove cijeloga trakošćanskog sklopa. Jezero prima vodu iz potoka koji se slijevaju niz obronke Macelja, a najveći među njima je potok Čemernica. Od samog nastanka jezero je imalo dvojaku funkciju - gospodarsku, kao ribnjak i estetsku, kao dekorativni element uobičajen u romantičarskoj pejsažnoj arhitekturi.
Trakošćan obuhvaća tri cjeline: dvorac, perivoj uz dvorac i park-šumu koje čine povijesnu, arhitektonsku i kompozicijsku cjelinu. Najveći dio područja Trakošćana pokrivaju šume, znatne površine zauzimaju livadne zajednice, a vrlo su malo zastupljene vodene i močvarne zajednice. U nižem području Trakošćana rasprostiru se pretežno šume hrasta kitnjaka i običnoga graba te hrasta kitnjaka i pitomog kestena. U višem području ima acidofilne gorske bukove šume te šume bukve i jele. Uz vodotoke prostiru se ostaci šuma vrba, topola i johe. Šume su bogate grmljem i prizemnim rašćem koje je osobito atraktivno zbog raznobojnoga cvijeća. Od vodenih zajednica najatraktivnija je zajednica lopoča i lokvanja na trakošćanskom jezeru. U ove autohtone šumske zajednice dosta su primješane vrste kao obična smreka, bijeli i crni bor te borovac. Smrekove monokulture na razmjerno velikim površinama uz dvorac podigao je grof Drašković potkraj prošlog stoljeća.
 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno