cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Kasnogotički kaštel (burg) pregrađen u dvorac.

Arhitetonska obilježja
Prema arhitektonskim oblicima, tehnici gradnje i načinu fortifikacije Veliki Tabor potječe iz druge polovice 15. stoljeća. Usprkos kasnijim dogradnjama i pregradnjama, osobito u 17. i 18. stoljeću kada se srednjovjekovna utvrda pretvarala u dvorac, Veliki Tabor je očuvao kasnogotičke oblike i arhitektonsku kompoziciju.
Grad je sagrađen na uskom, a dugačkom zaravanku brijega. Prema crtežu iz 1782. godine cijeli je zaravanak bio ograđen zidom. Ulaz u grad sa zapada branila je kula. Uzduž zida s unutrašnje strane nalazilo se još nekoliko kula i staja prislonjenih uza zid. Na istočnom kraju zaravanka, unutar zida, bila je smještena utvrda. Vanjskog zida i kule danas više nema ali se naziru njihovi tragovi.
Jezgru dvorca čini peterokutna građevina prstenasto opkoljena zidovima i kulama, formirajući unutrašnje dvorište nepravilnog oblika. Peterokutna jezgra je najstariji dio dvorca koji je uvijek služio prije svega za stanovanje, a tek onda za obranu. Prvotno je imala samo dva kata i iz tog najstarijeg vremena potječu gotički prozori i kameni dovratnik u unutrašnjosti. U renesansno doba dograđen je treći kat. Iz tog je doba bifora ukomponirana u kvadrat i ukrašena rozetama. Na trećem katu bila je kapelica oslikana u 17. stoljeću. Oslikano je bilo istočno i južno pročelje peterokutne središnje kule s nizom dvostrukih stupova kroz sve tri etaže. Pri vrhu kule, u konkavi brida, naslikan je i sunčani sat. Tri strane prvoga unutrašnjeg dvorišta zatvaraju kolonade.
Vanjski plašt dvorca, koji obavija peterokutnu jezgru, načinjen je od četiri kule, zidova, galerija i prostorija građenih tijekom nekoliko stoljeća. Dvije zapadne kule, tlocrtno u obliku polukruga, postavljene su za obranu peterokutne jezgre. Obje kule imaju u svakoj etaži po jednu prostoriju, od kojih donja ima strijelnice, a gornja prozore. Na vijencu kule bliže današnjem ulazu očuvani su klesarski znakovi iz kasnogotičkoga doba. U dva gornja kata najmanje južne kule smještena je Kapela sv. Ivana potkraj 17. ili u 18. stoljeću i pritom vjerojatno napuštena stara kapela u peterokutnoj jezgri. Drveni toranj iznad kapele postavljen je u 19. stoljeću. Najveća, istočna kula bila je od početka određena za teške topove, što dokazuju velike strijelnice kojih na ostalim kulama nema. Gornji katovi dvorca su širi, jer su sagrađeni na kamenim konzolama. Između svakog drugog para konzola na gornjem katu nekad su bili otvori za obranu. Sve konzole nisu nastale u isto doba, pa imaju različita oblikovna i konstruktivna obilježja. Iznad ulaza u dvorac stoji grb Ratkaja (zdenac s koloturom), a lijevo od njega nečitak grb, vjerojatno kasnijih gospodara Thuguta. Ulaz u dvorac oduvijek je bio na istome mjestu, samo što je tijekom vremena ulazni dio dvorca najviše dograđivan i mijenjan.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno