cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Dvorac je nastao na izmaku baroka, nosi obilježja kasnobarkonog klasicizma, ne samo u oblikovanju pročelja, već je i njegov tlocrt u obliku slova V rezultat poslijebarokonoga doba.

Arhitetonska obilježja
Tlocrtni V oblik jedinstven je slučaj za dvokrilne dvorce u Zagorju. Gradnja dvorca tijekom 18. stoljeća pokazuje dvije glavne etape. Ipak njegova tlocrtna organizacija i arhitektonska kompozicija pokazuju prostornu cjelovitost i vješto osmišljenu kompoziciju dvorca i neposrednog okoliša. Starijem, sjevernom krilu, koje se pruža u smjeru sjever-jug, dodano je novije krilo zakrenuto u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a između njih ostavljen je polutoranj koji završava kupolastim krovom.
Dvorac s gospodarskim zgradama, od kojih su se još očuvali barokna jednokatna žitnica i prizemna staja, određuje povijesnu aglomeraciju naselja. Dvorac i crkva u Svetom Križu Začretje predstavljaju arhitektonsku okosnicu, dva kraja trga, uz koju su se okupile i ostale značajne građevine.
Tlocrtna organizacija dvorca u obje etaže vrlo je jednostavna: uzduž začelnog (zapadnog) pročelja proteže se hodnik iz kojeg se ulazi u prostorije koje se nižu uzduž glavnog pročelja. Dvanaesteroosno starije i osmeroosno novije krilo jedinstveno su oblikovanih pročelja. Ritam dvorišnoj fasadi daju polukružni prozori u prizemlju i pravokutni na katu, isti kao i oni na pročelnoj fasadi. Glavno pročelje jednostavno je i kruto. Glavni prostorni akcent je polutoranj kojim je riješeno povezivanje obaju krila dvorca. Prizemni dio polutornja je kvadratična osnova čija gornja površina služi kao balkon.
U dvorac se ulazi s dvorišne strane, u osi polutornja. Iz dvoetažnog predvorja nepravilnog oblika, nadsvođeno nizom čeških svodova, uspinje se dvokrako stubište u obliku slova L. Predvorje, kao i cijeli dvorac, danas su znatno pregrađeni zbog raznovrsnih namjena poslije Drugoga svjetskog rata kao što su kino, osnovna škola, prostor za stanovanje i dr. Do ulaza u dvorac vodi dvostruka, šezdeset metara duga aleja divljih kestena. Početak aleje obilježava veliki vrtni portal udvojenih stupova različite visine ukrašenih kvadrima dijamantnog oblika. Ulazni portal predstavlja istočnu točku uskog, a dugačkoga mjesnog trga kojemu je nasuprotna zapadna točka ulaz u Crkvu sv. Križa.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno