cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Arhitetonsko obilježje
Današnji Stari grad u Đurđevcu je jednokatna, u tlorisu poligonalna građevina s unutrašnjim dvorištem i s trokatnom kulom na ulazu, izgrađenom u prvoj polovici 16. st. Prostorije se nižu oko unutrašnjeg dvorišta iz kojega se u njih i ulazi. U katne prostorije ulazi se iz galerije. Prizemne prostorije su svođene, a veći broj soba na katu je naknadno dobio ravan strop. Najstariji dio Staroga grada je palas, smješten u sjevernom dijelu zgrade. Njemu je najprije dograđeno zapadno i istočno krilo, a zatim i ostala krila tako da je nastao kaštel u obliku nepravilnog osmerokuta. Najstariji opis Staroga grada potječe iz 1549. g., a zabilježen je u izvješću kojega je sastavio Domenico dell Allio (De Lalio, Aglio), vrhovni nadzornik utvrda za tadašnju Hrvatsku i Slavoniju, poznat po graditeljskim zahvatima na Starome gradu u Varaždinu. Đurđevački kaštel bio je tada ruševan i zahtjevao je znatne graditeljske zahvate, koji su ubrzo nakon toga i izvedeni zbog važnosi đurđevačke utvrde u obrani od Turaka. Slično izvješće s nacrtom i prijedlogom za obnovu utvrde potpisao je 1657. g. vrsni graditelj toga doba Martin Stier, koji je došao u Hrvatsku sa zadatkom da zabilježi aktualno stanje već zastarjelih utvrda i da dade prijedlog za njihovo poboljšanje. Među njegovim nacrtima brojnih utvrda nalazi se i nacrt đurđevačkoga Staroga grada.
Od sredine 16. do sredine 17. stoljeća nastaju na utvrdi znatne graditeljske promjene kao posljedica pretvaranja plemićkoga grada u krajišku utvrdu. One su trebale pridonijeti jačanju obrambene snage đurđevačke tvrđe, a istovremeno su lišile staro plemićko sjedište reprezentativnosti. Velike kasnogotičke trifore zamijenjuju se manjim prozorima ili vratima, na katu se reprezentativni svodovi zamjenjuju jednostavnijima, a vanjski zid utvrde pojačava se do danas sačuvanim kontraforama na vanjskom plaštu Staroga grada. Najveća novost je proširenje utvrde vanjskim obrambenim dvorištem. Dvorište u obliku nepravilnog četverokuta u produžetku ulazne kule, ograđeno je obrambenim zidovima koji su pojačani dvjema ugaonim kulama okrenutim prema naselju i prilaznom putu. To vanjsko dvorište služilo je kao predobrana, ali i kao pribježište za stanovnike naselja. Stari grad je kontinuirano obnavljan do 19. st. kada je vanjsko dvorište porušeno. Time je završio i drugi period u dugoj povijesti Staroga grada.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno