cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Povijest

Od 13. stoljeća izmijenili su se na gospoštiji Mali Kalnik ili Gornja Rijeka brojni vlasnici i obitelji. Oni su se osobito brzo izmjenjivali do kraja 16. stoljeća kada je vlastelinstvo sa starim gradom došlo u posjed obitelji Orehoczy koja je izgradila dvorac u Gornjoj Rijeci. U posjedu ove obitelji Mali Kalnik je bio od 1599. do 1730. godine kada ženidbenim vezama dolazi najprije u vlasništvo obitelji grofova Keglević do 1763., zatim grofova Chamaré do 1818. i nakon njih grofova Erdödy. U posjed Sidonije grofice Erdödy udate pl. Rubido, o kojoj će kasnije još biti spomena, Gornja Rijeka dolazi 1858. godine. Nakon smrti svog muža, Antuna pl. Rubido od Zagorja i Zicsa, Sidonija se povukla iz javnog života doselivši se u Gornju Rijeku gdje je živjela do smrti 1884. godine. Posjed nasljeđuje njezin sin Radoslav Rubido-Zichy koji prodaje Gornju Rijeku 1898. Sigismundu pl. Micewskom, suprugu kćerke Marijete (Ete). Od 1905. ili 1906. godine, kada Eta prodaje dvorac i posjed, pojavljuje se veći broj suvlasnika. Vlastelinski posjed je od 1907. do 1912. godine rasparceliran i rasprodan seljacima. Dvorac je bio u posjedu braće Šandora i Ivana Grünwald-Gorjan koji su ga uoči Drugoga svjetskog rata prodali Antunu Turku, trgovcu iz Gornje Rijeke. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata dvorac se koristio tijekom 1942. kao logor, najprije za Židove, a onda za djecu iz Bosne (sa Kozare). U desetljećima nakon Drugoga svjetskog rata, sve do 1984. godine, u dvorcu je bila smještena osnovna škola. Od tada je dvorac prazan i sada već ruševan.
Sjeveroistočno od Gornje Rijeke, na stjenovitom i teško pristupačnom brijegu Kalnika, nalaze se tragovi nekadašnje srednjovjekovne tvrđe Mali Kalnik (castrum Minor Kemlek) koji je već u 18. stoljeću bio ruševina. Tvrđa se prvi puta spominje 1334. godine. Bio je to feudalni grad s dvije kule: istočnom trokatnom i zapadnom četverouglastom dvokatnom. Povrh istočne kule stajala je gradska kapelica Sv. Barbare. Tvrđa Mali Kalnik je bila sjedište feudalne gospoštije do sredine 17. stoljeća kada se gradi najprije "curia Reka" (oko 1650. g.), a zatim dvorac u Gornjoj Rijeci koji postaje novo sjedište gospoštije.
Gospoštija Mali Kalnik bila je povremeno tijekom 16. stoljeća pustošena uslijed turskih upada pa se broj kuća smanjivao. Tako je 1512. godine bilo 37 dimova poreza, a 1573. samo 20. U sačuvanim dokumentima iz 1573. se navodi da gospoštiji Mali Kalnik pripadaju: tvrđa-grad Kys Kemlek te naselja Deklešinec i Rijeka (Gornja i Donja). Vlastelinstvo je 1731. godine raspolagalo sa 150 jutara alodijalne zemlje, 150 kopača vinograda, 75 kosaca livada i dvije šume (Gornje i Donje Brdo). Početkom 20. stoljeća plemićko dobro Gornja Rijeka sačinjavali su: dvorac i dvorište s gospodarskim zgradama (2 jutra i 237 četvornih hvati), dva perivoja, kuća kod dvorca, kuće br. 9, 10 i 11, kuću i mlin u Brdovini, šumu i ribnjak u Vranči, šumu, vinograd i sjenokošu u Nepomucenu, oranice, sjenokoše i pašnjake u Pofukima te šumu Brezje u Kiš-Martonu. Dvorac u Gornjoj Rijeci izgradio je, na mjestu stare kurije, između 1650. i 1663. Vladislav Orehoczy mlađi. U sjeveroistočnoj kuli nalazila se do 1946. godine kapela Sv. Ivana Nepomuka koju je dala urediti Amalija grofica Harbuval-Chamaré. Odobrenjem zagrebačkog biskupa Aleksandra Alagovića (1760.-1837.) dvorska kapela u Gornjoj Rijeci postala je 1830. godine javna kapela, a vlasnici dvorca njeni kolatori. Godine 1842. u kapeli se nalazi: oltar s tabernakulom, križ, kanonske ploče, svjećnjaci, ostali sitni inventar i veliki luster. Kapela je dobila orgulje i sakristiju 1866., a zvono je donešeno iz župne crkve 1928. godine. Rokoko oltar-tabernakul s dva anđela i s kipom Sv. Ivana Nepomuka nalazi se od 1946. godine u župnoj crkvi u Gornjoj Rijeci.
Od brojnih vlasnika i stanovnika plemićkog dvorca u Gornjoj Rijeci najslavnije i najpoznatije ime bila je Sidonija pl. Rubido rođ. grofica Erdödy.
 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno