cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Prostorno-pejzažna koncepcija dvorca i njegovog neposrednog okoliša odaje barokna obilježja.

Arhitetonska obilježja
Od vremena nastanka do danas dvorac je prošao kroz četiri velike graditeljske faze i niz manjih arhitektonskih zahvata. Najprije je jednokatna pravokutna stara kurija dograđena i pretvorena u katni trokrilni "castellum" (kaštel) sa četiri ugaone kule. Stara kurija ugrađena je u južno krilo dvorca, a umjesto zapadnog krila izveden je zid kojim se zatvaralo unutrašnje kvadratično dvorište. Prema opisu iz 1731. godine, dvorac je imao osam soba na katu i tri u prizemlju, dva spremišta i dvije kuhinje. Oko dvorca su bile različite zgrade (staje, sjenici i spremišta), a istočno i južno od dvorca nalazio se voćnjak.
Potkraj 18. ili početkom 19. stoljeća, vjerojatno između 1791. i 1806. godine kada je vlasnik Gornje Rijeke bio Ivan Chamaré, ruše se sjeverozapadna i jugozapadna kula te zid (zapadno krilo), sjeverno i južno krilo dvorca produljuju se u smjeru zapada, a novi zid (zapadno krilo) dobiva klasicistički portal i četiri kamene vaze. Ponovo dvorac dobiva zatvoreno dvorište, ali ne više kvadratično kao prije već pravokutno s duljom osi u smjeru istok-zapad. Tada je uređena i unutrašnjost dvorca, a prostorija u jugoistočnoj kuli je oslikana alegorijskim scenama. Zbog različitih širina sjevernog i južnog krila os glavnog (istočnog) pročelja i glavnog ulaza u dvorac ne poklapa se s osi dvorišta i portala u dvorišnom zidu. Obnova s kraja 18. stoljeća istaknula je na dvorcu barokna obilježja.
Sredinom 19. stoljeća, kada je vlasnik dvorca bila Sidonija Erdödy-Rubido, izgrađeno je novo krovište, uređena je unutrašnjost, obnovljena je dvorska kapela, a pročelja su obojana svjetlomdrom bojom s ukrasnim arhitektonskim elementima jarko crvene boje. Krajem 19. stoljeća vanjsko (glavno) pročelje istočnog krila dobiva historicističke znakove (nazupčani krovni završetak središnjeg rizalita) te se izvode manji arhitektonski zahvati kao primjerice probijanje i preoblikovanje prozora na zapadnim zabatima i bojanje pročelja okerastom bojom.
Današnji tloris dvorca ima oblik slova U sa hodnikom prema dvorištu i sobama prema vanjskim pročeljima. Dvokrako stubište na spoju južnog i istočnog krila te vretenasto u sjevernom krilu, služili su vertikalnoj komunikaciji u dvorcu. Stubište na spoju sjevernog i istočnog krila je novije. Sve su prizemne prostorije svođene bačvastim svodovima sa susvodnicama, a hodnik s križnim svodovima. Na katu su svođeni: glavna dvorana sa zrcalnim svodom i dvije male prostorije na kraju hodnika sjevernog krila.
Glavna dvorana i dvije kule tri su prepoznatljiva prostora dvorca. Budući da je cijeli dvorac devastiran, malo je izvornog interijera ostalo u njemu. Dio namještaja iz dvorca nalazi se u jednoj kući u Gornjoj Rijeci kamo ga je preselio posljednji vlasnik Antun Turk. Dvorana je smještena iznad ulaza u dvorac, pravokutnog je tlocrtnog oblika s dva prozora na glavnom ulaznom pročelju i s dva prema dvorištu. Viša je od svih ostalih prostorija na katu i prekida kontinuitet hodnika koji se u obliku slova U proteže duž dvorišnih pročelja.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno