cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Povijest

Požeški zborni kaptol utemeljen je između 1221. i 1230. godine u okviru Pečujske biskupije. Zborni kaptol (capitula collegiata) nastaje udruživanjem svećenika u zajednice čiji su članovi (kanonici) živjeli na temelju određenih pavila. U sjevernoj Hrvatskoj najpoznatiji su bili Požeški Kaptol i Čazmanski Kaptol. Postojali su i stolni kaptoli (capitula cathedralia) osnovani uz biskupsku (stolnu) crkvu i uz biskupsku rezidenciju kao npr. Zagrebački Kaptol. Kaptol ima svoju imovinu koju su mu darovali vladar, biskup ili plemići i ona omogućuje uzdržavanje zajednice. Kaptol ima privatni i javni arhiv. U privatnom se čuvaju crkveni dokumenti, a u javnom arhivu su pohranjeni spisi plemića. Kaptoli su obavljali službu vjerodostojnog mjesta (locus credibilis). Na temelju kraljevske odredbe kaptol je uvodio plemiće ili crkvene zajednice u posjed, u slučaju sporova utvrđivao je međe, izdavao je o tome povelje, prepisivao je ovjeravao razne dokumente. Najstarija sačuvana isprava Požeškog Kaptola potječe iz 1250. godine. Kanonici Požeškog Kaptola pobjegli su sa svojim arhivom pred naletom Turaka 1536. godine u Slovačku i Pečuh i nikad se više kaptol nije obnovio. Arhiv je bio prenesen u Budimpeštu gdje se čuvao do 1960. godine kada je vraćen u Hrvatski državni arhiv u Zagrebu. Turci su zauzeli Kaptol 15. siječnja 1537. i u njemu su ostali do 1687. godine. Kroz cijelo to vrijeme držali su u kaptolskoj tvrđavi vojnu posadu. Prema jednom izvješću iz 1660. godine jedna crkva sa zvonikom se nalazila u tvrđavi, a druga drvena je bila u selu. Za duhovnu pastvu brinuli su se franjevci iz obližnje Velike.
Nakon oslobođenja Slavonije od Turaka utemeljen je u Kaptolu posjed koji je najprije bio pod vojnom upravom, zatim ga je kralj Leopold I. darovao 1701. đakovačko-bosanskom biskupu Petru Crnkoviću, a poslije njegove smrti 1703.  njegovom nasljedniku Jurju barunu Patačiću od Zajezde. Od 1707. do 1773. godine Kaptol je u posjedu biskupa srijemskih, a zatim Đakovačkog kaptola do 1877. kada posjed kupuje Antun grof Attems za 45.000 forinti. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće vlasnik kaptolskog posjeda je Antun barun Reise. Kao vlasnik imanja Kaptol spominju se Aurelija barunica Podmanicky te braća Turković koji su gospodarili obližnjem imanjem Kutjevo. Početkom 20. stoljeća brodska imovna općina kupila je posjed Kaptol i držala ga do 1945. godine.
Gospoštija Kaptol bila je razmjerno malena. U doba vojne uprave 1698. godine bilo je 35 seoskih kuća, 300 jutara oranica, 69 kosaca livada, 69 kopača vinograda. Obuhvaćala je sela: Kaptol, Doljanovci, Bešinci, Podgorje, Lukač, Komarevo, Ramanovci, Galešić, Alilovci, Golo Brdo i Češljakovci. Godine 1702. kaptolski posjed se povećao: obuhvaća 1200 jutara zemljišta i ima 50 sesija (bilo je obrađeno samo 15 sesija). Ukupno je bilo 54 domaćinstava. Nakon 1745. godine na gospoštiji je zabilježeno 204 kmetova, 1439,2 jutra oranica i 862 kosaca livada. U vremenu od 1745. do 1766. godine bila su 84 selišta. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće vlastelinstvo je obuhvaćalo 3302 hektara (5742 jutra) zemljišta na kojemu je bilo: 594 ha oranica, 37 ha livada, 11 ha vinograda, 202 ha pašnjaka, 5 ha povrtnjaka i 2453 ha šuma.
Kada je vlasnik posjeda bio grof Attems, crkva sv. Jurja je desakrirana i bila je pretvorena u žitnicu. Uništena je u požaru nakon Prvoga svjetskog rata. Sredinom 18. stoljeća utvrda je obnovljena na način da je dijelom poprimila obilježje dvorca. Južni dio kaštela dobio je primarno stambenu funkciju i za tu namjenu je dograđen i pregrađen. Zapadni dio južnog trakta kaštela bio je već sredinom 19. stoljeća ruševina, dok je istočni dio bio nastanjen sve do požara u svibnju 1943. godine kada je izgorilo krovište i od kada je kaštel napušten i prepušten propadanju. Bilo je pokušaja da se kaštel obnovi u godinama iza Drugoga svjetskog rata, ali bezuspješno. Usprkos zaštiti kaštel je iz godine u godinu propadao i danas je on impozantna ruševina u središtu mjesta. Unutrašnja utvrda nastala je oko 1500. Godine.
 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno