cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Kasnosrednjovjekovno-renesansni kaštel (Wasserburg) okružen grabištem.

Arhitetonska obilježja
U srednjovjekovno doba utvrda u današnjem selu Kaptol sastojala se iz dva dijela. Vanjska ili kaptolska utvrda bilo je utvrđenje kaptolske varoši koju su većim dijelom sačinjavale kanoničke i druge kurije. Unutrašnja ili prepoštova utvrda sačuvala se kao ruševina do danas. U njoj je boravio prepošt (prvi dostojanstvenik kaptola kjega je imenovao papa), u njoj su se nalazili kanonička vijećnica i zborna crkva sv. Petra. Dolaskom Turaka, u prepoštovu utvrdu smještena je vojna posada.
Unutrašnja utvrda nastala je oko 1500. godine. Po svojoj kasnogotičko-renesansnoj koncepciji pripada tipu kaštela okruženoga grabištem (tzv. wasserburg), uobičajenog osobito u drugoj polovici 16. st. Slične utvrde nalazile su se u Dubravi (kod Vrbovca), Čazmi, Cerniku i Gvozdanskom. Utvrda u Kaptolu tlorisno je u obliku nepravilnog šesterokuta. Ulaz je s juga kroz četvrtastu kulu do koje se nekoć dolazilo pokretnim mostom, koji je u doba baroka zazidan. Sačuvane su tri ugaone polukule sa puškarnicama u prizemlju, a tragovi slične kule naziru se ispod svetišta barokne crkve sv. Jurja koja je izgrađena u 18. stoljeću zajedno sa zvonikom  na mjestu stare gotičke zborne crkve sv. Petra.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno