cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Rasinjski dvorac posjeduje obilježja kasnog historicizma.

Arhitetonska obilježja
Bila je to prizemna kurija, tlorisne veličine oko 12 x 54 metra. Svojom duljom osi bila je položena u smjeru sjever-jug. Toj su prizemnici dograđene na sjevernom i južnom užem pročelju dvije jednokatne zgrade tako da je novi dvorac u tlocrtu bio u obliku slova H. Prema spomenici rasinjske župe ta dogradnja, odnosno izgradnja dvorca u Rasinji, odvijala se od 1883. do 1885. godine, dakle u doba kada rasinjskim vlastelinstvom upravlja Ferdinand barun Inkey. Za izgradnju dvorca dijelom je upotrijebljen građevni materijal sa ruševina Opoj-grada. Izgradnjom dvorca Stari grad se prestao koristiti pa je započelo njegovo postupno rušenje.
Na pročeljima nalazimo raznolike dekorativne neorenesansne, neobarokne, neoklasicističke i neoromantičarske elemente. Nakon što je stariji prizemni dio dvorca srušen, u doba između dva svjetska rata, ostale su sjeverna i južna zgrada kao slobodnostojeće građevine na udaljenosti od četrdesetak metara. Gotovo da se danas ni ne primjećuje da su pripadale jedinstvenom arhitektonskom sklopu. Nakon rušenja prizemnog krila dvorca (stare kurije), većoj južnoj zgradi dograđena je na sjevernom pročelju prostorija s terasom u prizemlju. Zgrada je jednokatna, pravokutnog tlorisa s bitno izmijenjenim južnim pročeljem na kojemu je od izvornih elemenata ostala samo altana i ulazni portal. Od nekadašnjeg interijera u približno izvornom obliku sačuvalo se predvorje (ulazni hal) sa stubištem i ogradom od kovanog željeza te sa stropnim oslikom i podnim pločicama. Sjeverna, manja zgrada tlocrtno je u obliku izduženog pravokutnika, u unutrašnjosti znatno pregrađena. Uslijed neprimjerenog korištenja i preoblikovanja dvorca tijekom posljednjih pet desetljeća, preostale zgrade dvorca su znatno devastirane.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno