cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Zagrebačka županija


Naziv županije: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

Površina: 3058.15 km2
Broj stanovnika: 309.696
Ustrojstvo lokalne samouprave: 9 gradova, 25 općina, 699 naselja

Popis gradova i općina:
Gradovi – Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić
Općine – Bedenica, Bistra, Brdovec, Brckovljani, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Jakovlje, Klinča Sela, Kloštar Ivanić, Krašić, Križ, Kravarsko, Luka, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica, Stupnik, ŽumberakKontakt informacije

Adresa: Ulica grada Vukovara 72/V
Telefon: 01/6009-401, 01/6009 475
Faks: 01/6009 488
E-mail: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr  
WWW: www.zagrebacka-zupanija.hr  1. Povijest

Zagrebačka županija je administrativna cjelina koja je pod nazivom „Comitatus Zagrabiensis“ postojala već u 18. stoljeću, službeno od 17. srpnja 1759. kad joj je carica i kraljica Marija Terezija podarila grb i pečatnjak. Taj grb je i danas u uporabi, a spomenuti datum slavi se kao Dan Zagrebačke županije. Županija se u to doba prostirala od Zagorja do Križevaca, Siska, Karlovca, preko Gorskog kotara sve do mora. Taj se teritorij tijekom povijesti mijenjao, a u današnjim granicama Zagrebačka županija postoji od 1. siječnja 1997.

Županija se prostire u nizini između rijeka Save i Kupe, te gorskih područja Žumberka, Samoborskog gorja i Medvednice na 3.108 km² i čini 5,5 % ukupne površine Republike Hrvatske, pa je po veličini osma hrvatska županija. Prema popisu iz 2001. godine u Zagrebačkoj županiji živi 310.000 stanovnika.

Ovaj je prostor zbog svog zemljopisnog položaja oduvijek bio značajno europsko prometno raskrižje. Smještena uz državnu granicu sa Slovenijom Zagrebačka županija graniči i s pet hrvatskih županija te gradom Zagrebom, kojeg prostorno okružuje. Stoga često Zagrebačku županiju nazivamo zelenim prstenom grada Zagreba. Zagrebačka županija smještena je na čvorištu europskih regionalnih prometnih pravaca, a prostorno je udaljena samo stotinjak kilometara zračne linije od Jadranskog mora. Županijom prolaze ceste paneuropskih koridora, te magistralne željezničke pruge koje povezuju srednjoeuropske i zapadnoeuropske zemlje s Jadranskim morem. Na prostoru Zagrebačke županije nalazi se i najveća zračna luka u Hrvatskoj, Zračna luka Zagreb-Pleso.2. Gospodarstvo

U Zagrebačkoj županiji najznačajnije gospodarske djelatnosti jesu: drvoprerađivačka i metaloprerađivačka djelatnost, prerada voća i povrća, iskorištavanje mineralnih sirovina, prijevozništvo, trgovina na veliko, crpljenje i distribucija pitke vode. U Županiji jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti je poljodjelstvo. Županija prednjači u Hrvatskoj u proizvodnji grožđa, vina, mlijeka, jaja, povrća i krmnog bilja. U Zagrebačkoj županiji stvara se jedna desetina vrijednosti ukupnoga hrvatskog poljodjelstva.

Održivi razvoj Zagrebačke županije sagledava se u sklopu strategije razvoja Hrvatske i strateškog opredjeljenja Republike Hrvatske da postane članicom Europske unije. Stoga je i naglasak strategije Zagrebačke županije na novoj kvaliteti razvoja, što znači da se razvoj usmjerava optimalnoj uporabi potencijala, osobito prirodnih resursa, i temelji se na odnosima suradnje i partnerstva između Županije, te gradova i općina na njenom području. Stvaranjem moderne i učinkovite javne uprave, suradnjom i povezivanjem javnog i privatnog sektora, te raznim mjerama poticanja investicija, želi se utjecati na još brži gospodarski, a time i svekoliki razvoj Županije temeljen na vlastitim kooperativnim prednostima.Orijentacija:

Održivi razvoj
Briga o vlastitim potencijalima
Otvorenost prema užem i širem okruženju
Partnerstvo javnog i privatnog sektora
Podizanje konkurentnosti ponude

Ciljevi:

Povećanje razvoja domaćeg proizvoda po stanovniku
Promjena gospodarske strukture u obrtništvu
Poticanje razvoja aktivnosti temeljenih na stručnom obrazovanju s prepoznatljivim, kvalitetnim proizvodima
Poticanje razvoja aktivnosti koje ne ugrožavaju zaštitu okoliša
Poticanje razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
Smanjenje nezaposlenosti
Podizanje razine znanja
Jačanje suradnje Zagrebačke županije s europskim regijama i gospodarska integracija

Ø Broj poslovnih subjekata 12.000 – registriranih; 5.300 – aktivnih
Ø Broj poduzetnika 3.714
Ø Broj obrta 8.500
Ø Broj zaposlenih (Županija) 67.000
Ø Broj zaposlenih (izvan Županije) 60.000
Ø Broj nezaposlenih 13.500 (2005.); 23.000 (2000.)
Ø Ukupni prihodi 26,25 mlrd. Kn
Ø Izvoz 182,27 mil. USD
* Podatci FINA-e za kategoriju poduzetnika3. Turizam

Turistička zajednica županije: www.tzzz.hr
Turistička zajednica Zagrebačke županije, Ulica Petra Preradovića 42, Zagreb
Tel: 01/4873 665, Fax: 01/4873 670, E-mail: info@tzzz.hr

Kulturno–povijesna baština: turistički lokaliteti, burgovi, dvorci, sakralne građevine, muzeji, galerije, zbirke

O antičkom razdoblju u ovim krajevima svjedoče ostatci rimskoga naselja Andautonia u Ščitarjevu (www.andautonia.com) na obali rijeke Save i kameni spomenici s posvetnim natpisima iz 1.-4. stoljeća u kojima se Andautonia navodi kao municipij (grad sa samostalnom upravom).

Posebno su vrijedni srednjevjekovni burgovi i kašteli po Samoborskom i Žumberačkom gorju, dvorci na području Zaprešića i kurije posvuda po Županiji. Najpoznatiji je lokalitet Novi dvori Jelačićevi u Zaprešiću, jedinstveni primjer očuvanosti cjelovitog vlastelinsko-gospodarstvenog sklopa.

U Turopolju posjetitelje oduševljavaju drvene crkve, kapele i kurije, jedinstveni primjer baroknog narodnog graditeljstva u hrastovini, a drvena kapela Sv. Barbare u Velikoj Mlaki najočuvanija je predstavnica toga razdoblja. Na području Zagrebačke županije nalazi se veliki broj sakralnih građevina s vrijednim inventarom i orguljama, a kao posebne znamenitosti ističu se cistercitski samostan i franjevački samostani s vrijednim knjižnicama, brojna marijanska svetišta te Krašić sa Spomen sobom Blaženog Alojzija Stepinca.
Brojni muzeji, galerije i zbirke daju kulturološki i povijesni pregled života na ovim područjima. Vrijedan dio naslijeđa su i tradicijski obrti i zanati te ljudi koji ih pokušavaju očuvati od zaborava proizvodnjom izvornih predmeta (suvenira).Prirodne ljepote županije

Najveća rijeka na području Zagrebačke županije je Sava, čija je ukupna duljina 945 kilometara. U porječju rijeke Kupe nalazi se i najniži podvodni dio županijskog područja, Specijalni ornitološki rezervat Crna Mlaka (www.crna-mlaka) zaštićen Ramsarskom konvencijom, sa više od 204 vrste ptica koje ovdje gnijezde ili borave prilikom seoba. Slapovi na Samoborskom gorju i Žumberačkoj gori turistički su posebno atraktivni: Cerinski vir, Vranjački, Brisalo i Sopotski slap.

Vrijedno je istaknuti dva atraktivna parka prirode: Žumberak - Samoborsko gorje, (www.ppzsg.org) i Medvednicu (www.pp-medvednica.hr). U njima se nalazi velik broj dobro označenih putova i uređenih domova u kojima planinari i izletnici mogu pronaći okrjepu i smještaj.

Na prostoru Žumberačkog gorja prevladavaju krški geomorfološki oblici te je do sada istraženo 130 podzemnih objekata, spilja i jama. Posebno je zanimljiv spomenik prirode Grgosova špilja, koja se nalazi na ulazu u selo Otruševec, 4 kilometra od Samobora. Značajna je zbog bogatstva kalcitnih ukrasa. Vegetacija Parka prirode veoma je raznolika, bogata šumama i brojnim ugroženim i zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama. Među njima ističu se hrvatski karanfili i perunike te tridesetak vrsta kaćuna – europske orhideje i mnoge druge.Zanimljivosti/posebnosti županije

Na području Zagrebačke županije nalazi se bogata kulturno-povijesna baština, mnogo zanimljivih priča vezanih uz daleku povijest, običaje i tradiciju ovog područja te mnoštvo različitih kulturno-zabavnih, folklornih, športsko-rekreacijskih i drugih sadržaja tijekom cijele godine.

Područje Zagrebačke županije atraktivan je kraj zbog blizine Grada Zagreba, o čemu rječito govori podatak da se oko 20% stambenog fonda na županijskom području koristi za odmor i rekreaciju, pa se vikend turizam pokazuje kao jedna od mnogih mogućnosti za razvoj sada slabije nastanjenih područja.

Blizina, dostupnost, raznolikost i bogatstvo sadržaja, odmor, pejsaž, domaća kuhinja, kvalitetna i visoko kvalitetna vina i pjenušci, povratak selu i prirodi, izletišta za boravak obitelji s djecom, nov način aktivnog odmora, avanture u prirodi - pružaju novu dimenziju Vašeg slobodnog vremena.

Vinske ceste Zagrebačke županije

U okolici Zagreba, u najvinorodnijem području Hrvatske, u Zagrebačkoj županiji, na obroncima plešivičkog i zelinskog vinogorja nalaze se dvije vinske ceste: Plešivička i Zelinska vinska cesta.

Uz prethodnu najavu svaki domaćin organizira razgled podruma, upoznavanje s obitelji, gospodarstvom i vlastitom proizvodnjom vina, slijedi stručno vođeno kušanje vina, ponegdje i s dodatnom ponudom domaće rakije i sokova, te autohtonim gastronomskim specijalitetima Plešivice i Zeline. Više o vinskim cestama na www.zagrebacka-zupanija.hr/vina.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno