cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
unesite e-mail:
želim primati
ne želim
 

Požeško-slavonska županija

Naziv županije: POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

 

Površina : 1.815,24 km2
Broj stanovnika: 85.831
Ustrojstvo lokalne samouprave : 5 gradova 5 općina 277 naselja
Popis gradova i općina :

Gradovi:
Požega
Pakrac
Pleternica
Lipik
Kutjevo

Općine:
Brestovac
Čaglin
Jakšić
Kaptol
VelikaKontakt informacije:

Adresa: Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34 000 Požega
Telefon: 034-290/290
Faks: 034-290-200
E-mail: damir.potrebica@psupanija.hr, mladenko.soldo@pszupanija.hr
anton.devcic@pszupanija.hr
Web: www.pszupanija.hr1. POVIJEST

Požeško-slavonska županija kao jedna od najstarijih hrvatskih županija, spominje se u 13. stoljeću kada je u požeškoj tvrđavi bilo sjedište županije čiji je uspješan srednjovjekovni razvitak prekinut turskim osvajanjem Požege 1537. godine.
Turci vladaju Požegom sve do 1745. godine, i u doba njihove vladavine Požega je bila sjedište požeškog sandžaka.
Nakon oslobođenja od Turaka, drugi put se uspostavlja županija, te opet jača njezin gospodarski, kulturni i društveni život. Kao takva županija će funkcionirati sve do propasti Austrougarske Monarhije 1918. godine.
Dio županije, požešku “Vallis aureu”, kako su je nazvali stari Rimljani, okružuju Psunj, Papuk, Krndija, Dilj i Požeška gora na čijim su šumovitim obroncima tragovi života koji sežu daleko u prošlost. Na ostatcima benediktinske opatije Rudina i romaničkih kamenih reljefa iz 12. stoljeća, uklesan je prvi natpis na latinskom pismu. Cisterciti su nam ostavili iskustvo uzgoja vinove loze, franjevci su se isticali pastoralnom i obrazovnom djelatnošću, isusovci 1699. godine osnivaju gimnaziju u Požegi u kojoj djeluje Academia Possegana sa studijem filozofije i teologije. Bogat kulturni život tijekom 19. stoljeća Požegi donosi ime «slavonska Atena».
Požega je imala čitaonicu 1845. godine. U Požegi je napisan i tiskan 1863. godine prvi hrvatski roman “Požeški đak” Miroslava Kraljevića, a 1847. godine Požega i Požeško-slavonska županija prva u Hrvatskoj uvodi u javni život hrvatski jezik.
U Požegi je, u županijskoj palači, po treći put sjedište Županije, utemeljene 14. travnja 1993. godine, sedamdeset godina nakon njenog drugog ukidanja.
Bogato kulturno naslijeđe stvarano stoljećima čini Požegu jedinstvenom i neponovljivom, a danas su u njoj sjedište Požeško-slavonske županije, Veleučilišta i Požeške biskupije.

 

2. GOSPODARSTVO

Nezaposlenost: prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, posljednjih pet godina broj nezaposlenih znatno se smanjio. Godine 2005. bilo je 2113 nezaposlenih manje (27,9%) nego 2001. godine. Broj nezaposlenih krajem veljače 2006. godine iznosio je 5823 osobe, od čega 3242 žene, odnosno 55,7%.
Gledajući dobnu strukturu, krajem veljače 2006. godine najviše nezaposlenih bilo je u dobi od 20-24 godine (1041 ili 17,9%), zatim od 25-29 godina (787 ili 13,5%) te u dobi od 50-54 godina (717 ili 12,3%). Prema razini obrazovanja najveći broj nezaposlenih je sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (41,5%), zatim sa završenom osnovnom školom (24,7%) te sa srednjom školom za zanimanja u trajanju 4 i više godina i gimnazija (21,1%).

Zaposlenost: krajem 2005. godine u županiji je bilo ukupno 20.750 zaposlenih i to 15.993 u pravnim osobama, 3.524 u obrtu, 149 u samostalnim profesionalnim djelatnostima, 1.084 u poljodjelskim gospodarstvima.
Krajem ožujka 2005. godine najveći broj zaposlenih je u prerađivačkoj industriji 27,18% (od toga 44 % žena), trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 12,29% (46%), javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 13,24% (26%), zdravstvena zaštita i socijalna skrb 8,05% (76%) , građevinarstvo 7,72% (12%), obrazovanje 6,82% (72%), poljodjelstvo lov i šumarstvo 5,44% (23%) i ostala područja 19 %.

Uvoz-izvoz: gospodarstvo Požeško-slavonske županije u 2005. godini ostvarilo je vanjsko-trgovinsku razmjenu u sljedećoj vrijednosti:
Izvoz - US$ 89.092.281
Uvoz - US$ 61.239.768
Već dugi niz godina imamo suficit u vanjsko-trgovinskoj bilanci. 98% izvoza ostvaruje prerađivačka industrija, a uvoz ostvaruju 78% prerađivačka industrija, 13,3% trgovina, 1,6% cestovni prijevoznici i 1,3% građevinarstvo.3. TURIZAM

Prirodne ljepote, bogatstvo i raznolikost krajolika u kojem se smjenjuju plodna slavonska polja s vinorodnim brežuljcima i šumovitim padinama, osnova su razvitka turizma Požeško-slavonske županije.
Turizam je oduvijek imao važnu ulogu u gospodarstvu Županije. I pored postojeće turističke ponude postoje znatno veće prirodne mogućnosti za proširenje i povećanje turističke ponude.
Brojnim posjetiteljima dobro su znani bazeni s termalnom vodom u Velikoj, dok Lipik, nakon završetka rata i polaganom obnovom, sve bolje koristi mogućnosti za razvitak lječilišnog turizma.
Kao primjer rijetkog prirodnog bogatstva i važan dio turističke ponude jest Park prirode Papuk, koji je omiljeno odredište planinara i izletnika. Park prirode je stanište rijetkih primjeraka flore i faune.
Nadaleko su poznata zaštićena vina kutjevačkog, požeškog, pakračko-lipičkog i pleterničkog vinogorja. Uz vinogradarsto i vinarstvo, nastoji se obogatiti turistička ponuda koja bi se osobito vezala uz rutu vinske ceste koja se proteže južnim obroncima Papuka (vinske kuće, podrumi, kušaone…). U blizini vinske ceste, u Kutjevu, smješten je i vinski podrum iz 1232. godine.
U različitim dijelovima županije razvijaju se oblici seoskog turizma, s ponudom tradicijskih domaćih jela i pića, kulena, domaćih rakija i sl.
Sama Požega - njena urbana barokna jezgra, specifičan gradski trg sa spomenikom Presvetog Trojstva okružen boltama – kulturno je dobro s brojnim vrijednim povijesnim građevinama: srednjovjekovna crkva Sv. Lovre, isusovački Kolegij (danas sjedište Požeške biskupije), franjevačka crkva Sv. Duha, Gradska kuća, zgrada Gradskog muzeja, požeška katedrala - crkva Sv. Terezije Avilske, gimnazija iz 1699. godine, Županijska palača i dr.
Sve to zajedno čini Požeško-slavonsku županiju jedinstvenom, zanimljivom i prepoznatljivom u bogatom mozaiku hrvatskih županija .ZANIMLJIVOSTI / POSEBNOSTI ŽUPANIJE:

Kao srce Slavonije, Požeško-slavonska županija okružena je s pet županija i jedina je uz Bjelovarsko-bilogorsku županiju, koja ne izlazi na vanjsku granicu Republike Hrvatske.
Požeško-slavonska županija jest županija bogata nezagađenog okoliša i obilja prirodnih izvora. Krajolik je atraktivan i prirodni resursi ne samo da mogu podržavati razvoj, već su i pokretač razvoja.
Iako prostor županije, u usporedbi s mnogim dijelovima Hrvatske, nije primarno turističko područje, očita je potreba iskorištenja postojećih resursa, bujnih šuma i proizvodnje kvalitetnih poljodjelskih proizvoda. Turistička ponuda dodatno se potpomaže usmjerenjem na ekološki čistu proizvodnju zdrave hrane.
U županiji je i velik broj kulturnih i povijesnih lokaliteta. Mnogi lokaliteti i građevine značajni su dio nacionalnog kulturnog identiteta, no postoji i velik broj manjih lokaliteta – pa i dvoraca i vila u ruralnim okruženjima, koji mogu poslužiti kao podloga za razvoj lokalnog turizma.
Županija je i domaćin brojnih kulturnih događanja: Hrvatska revija jednominutnog filma, Festival zlatne žice Slavonije, Dani kruha, Ivanjski krijes, Pakračko ljeto, Lipiku s ljubavlju, Likovna kolonija Alilovci, Festival pjevača amatera Zlatni glas Zlatne doline Kaptol, Cvjetići glazbe Pleternica, Čuvajmo običaje zavičaja, Bekteški susreti, Poljadija u srcu, Pjesmom u jesen , Graničarsko sijelo i sl.
Županija je dom multi-etničkog stanovništva gdje harmonična kulturna raznolikost podržava društvenu koheziju i efektivnu društvenu aktivnost.
Samo postojanje manjinskih grupa uzrokuje jačanje tolerancije u društvu i omogućava prevladavanje društvenih posljedica rata, ali i obogaćuje kulturni i društveni život te omogućuje razvoj suvremenog društva u našoj Požeško-slavonskoj županiji.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno