cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Perivoj

Prema izvornom planu i sadašnjem stanju, dvorac u Gornjoj Bistri imao je vrlo lijepi perivoj. Doba nastanka perivoja nije posve jasno. Zbog brojnih, često kontradiktornih izvora ne može se precizno odrediti vrijeme nastanka. Može se pretpostaviti da je perivoj bio osnovan potkraj 19. stoljeća, ali prema nacrtu iz druge polovice 18. stoljeća možda su posrijedi brojne radikalne preobrazbe koje još nisu poznate.
Oblikovanje perivoja ima obilježje pejzažne koncepcije, ali s baroknim elementima koji se osobito ističu središnje postavljenom prilaznom alejom u osi dvorca, čija se zamišljena linija nastavlja i iza njega. Od povijesnih izvora koji govore o perivoju, njegov nacrt iz 18. stoljeća predstavlja važan dokument za istraživanje, a osobito za njegovu obnovu. Budući da pripada malobrojnim izvornim nacrtima perivoja na području Hrvatskoga zagorja, zavrjeđuje podrobniji opis. Nacrt je opisan legendom na francuskom jeziku koja sadrži dvadeset tri točke: 1. dvorac, 2. staklenik i vrtlarev stan, 3. majur, 4. depadansa majura, 5. ? (nečitko), 6. svinjac, 7. blagovaona osoblja, 8. mlin, 9. vodoskok, 10. cvijeće, 11. podzemni hladnjak, 12. kamene brane za natapanje, 13. jezero, 14. kanal za natapanje, 15. vodotok, 16. bazen za zalijevanje povrtnjaka i voćnjaka, 17. potok Zagora, 18. jarak za zalijevanje povrtnjaka, 19. povrtnjak, 20. voćnjak, 21. špalir, 22. portirnica i 23. ulaz u dvorsku kapelu.
Od perivojnog inventara očuvana je fontana u dvorištu dvorca, kameni portal ispred šišane grabove aleje u nekadašnjem povrtnjaku, dijelovi staza, nekada šišana grabova ulazna aleja, a djelomično se naziru i obrisi nekadašnjeg jezera u sjeveroistočnom dijelu perivoja. Osim samonikle vegetacije, u perivoju se nalaze brojne unesene vrste: od četinjača - kavkaska jela, Lawsonov pačempres, himalajski bor, duglazija, močvarni taksodij i dr., a od listača - jasenoliki javor (pajavac), katalpa, koprivić, gimnoklad, magnolija, sofora, paulovnija i dr. U perivoju rastu i brojne vrste grmlja, od kojih je većina sađena u novije doba. Arkade na dvorišnoj strani dvorca bile su obavijene puzavicama iz porodice Ampelopsis i Bignonia.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno