cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Povijest

U Ludbregu je postojao srednjovjekovni grad koji se 1320. godine spominje kao kastrum, dakle kao utvrda sagrađena od trajnog materijala. U doba turskih osvajanja, kada je vlasnik bila obitelj Turoczy, kastrum je pretvoren u renesansni kaštel. Kaštel je bio izveden kao četverokrilni dvor u tri razine oko središnjeg dvorišta. Bio je opasan 2,7 m visokim zidom sa četiri kule, okruživao ga je jarak s vodom, a u kaštel se ulazilo preko mosta koji se dizao i spuštao. Potkraj 17. stoljeća vlasnik ludbreškog kaštela (»tvrđave«, »dvora« ili »staroga grada«, kako se naziva u starim spisima) postaje grof Adam Batthyany i njegova žena Eleonora rođ. grofica Strattmann. Grad je već bio dosta trošan, ali je imao zastakljene prozore, prizemne prozore s rešetkama, u prostorijama su bile zelene peći predbaroknog tipa sa 80 pećnjaka, a postojali su i sobni zahodi. Novi vlasnici uredili su samo nekoliko soba za stanovanje.
Današnji barokni dvorac izgradio je grof Ludovik Batthyany, uklopivši u njega stari renesansni kaštel. Radovi su započeli 1745. godine i trajali su do početka 19. stoljeća. Dvorac je izrađen u četiri etaže, gdje je posljednja uklopljena u mansardni »francuski« krov koji je u 19. stoljeću preoblikovan i poprimio današnji oblik. Visina krova je ostala ista, ali su poremećene proporcije, pa dvorac danas djeluje previsoko za svoju okolinu. Obnovu i izgradnju dvorca vodio je Joseph Hueber, poznati graditelj 18. stoljeća u Grazu. Najstariji poznati gospodari Ludbrega bili su plemići od Paližne, a ban Ivan od Paližne poznat je kao jedan od najslavnijih priora hospitalaca u Hrvatskoj. Početkom 14. stoljeća ludbreškim vlastelinstvom upravljali su plemići Gostovići. Nakon njihova izumrća ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. je 1360. godine darovao tvrđavu i vlastelinstvo Ludbreg Ivanu Chuzu. Godine 1404. vlastelinstvo je pripalo Benediktu Turoczyu, čija je obitelj posjedovala Ludbreg do 1630. godine, kada je umro posljednji muški član obitelji. Kraljevski fisk upravlja vlastelinstvom do 1638. godine kada ga predaje grofu Vuku Erdödyu, suprugu Barbare Turoczy. Godine 1695. vlastelinstvo kupuje hrvatski ban Adam Batthyany i žena mu Eleonora. Njihov sin Ludovik izgradio je današnji plemićki dvorski sklop. Ludoviku je niz godina pripadala čast ugarskog palatina. Marija Terezija izdala je 1742. godine povelju kojom mu potvrđuje posjed Ludbreg kao fidei-komisarno (povjerbinsko) neotudivo dobro obitelji Batthyany. Posljednji posjednik Ludbrega bio je knez Edmund koji je umro 1915. godine. Kraljevim dopuštenjem vlasnici Batthyanyeva dobra postali su pripadnici druge loze obitelji Strattmann. Ladislav Batthyany-Strattmann prodao je 1923. godine dvorac i vlastelinstvo tvrtki »Braća Berger« iz Zagreba, koja je livade i oranice rasprodala seljacima. Dvorac je 1939. kupila općina Ludbreg koja je i danas njegov vlasnik. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata dvorac je bio oštećen. Od 1959. godine u njemu je bila smještena tvornica konfekcije »Varteks« iz Varaždina koja se iselila potkraj 1980-ih godina, a početkom 1990-ih započelo je preuređenje dvorca u Restauratorski centar.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno