cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Barokno-klasicistički dvorac

Arhitetonska obilježja
Novi barokni dvorac u tlocrtu je gotovo kvadrat, velik 32 x 33 m izvana, a unutrašnje dvorište je pravokutno, veliko 11,5 x 16,5 metara. Ukupna površina dvorca iznosi oko 3300 m2. U prizemlju novosagrađenoga dvorca bili su stanovi kućepazitelja i trabanta, šest soba, dvije kuhinje, dvorska kapela i zatvor. Na prvom katu bilo je jedanaest soba i velika dvorana. Na drugom katu nalazilo se dvanaest soba za goste i časnike te kuhinja, a na trećem katu bilo je petnaest soba, kuhinja i pušnica za meso. Tavan se upotrebljavao kao spremište za žito.
Pročelja dvorca su decentna i s malo ukrasa. Svečaniji izgled glavnom južnom pročelju daju središnji rizalit s četiri pilastra, raskošnije obrađeni prozori prvog i drugog kata te portal s ovalnom perforiranom balustradom. Ostala pročelja ukrašena su samo rustikom i istaknutim prozorskim okvirima.
Dvokatne gospodarske zgrade južno od dvorca podignute su nakon izgradnje dvorca. U zapadnoj zgradi nalazila se u prizemlju dvorana tzv. »Sallaterain«, ukrašena zidnim slikama, stan dvorskog suca i kolarnica. Na drugom je katu bila žitnica, a ispod cijele zgrade podrum. U prizemlju istočne zgrade bila je velika konjušnica za dvorske i poštanske konje, spremište bačava i podrum dvorskog suca, a prvi i drugi kat služili su za žitnicu.
Izgradnjom dvorca sredinom 18. stoljeća uređena je nova dvorska kapela u kojoj su očuvane i pedesetih godina 20. stoljeća restaurirane najstarije poznate barokne slike ludbreškoga kraja. Do izgradnje novoga dvorca kapelica se nalazila u kuli renesansnog kaštela, na mjestu današnjeg svetišta. Tada su vrata spajala malu kapelu sa starom dvorskom dvoranom. U doba gradnje baroknoga dvorca oba su spomenuta prostora presvođena i spojena u veliku jednobrodnu kapelu s četvrtastim svetištem u srednjovjekovno-renesansnoj kuli. Zidovi i svod kapele oslikani su kasnobaroknim slikama iz 1753. godine, a prema potpisu na jednoj od njih autorstvo pripada Mihaelu Pecku iz Kaniže. U maloj kupoli svetišta predočeno je Presveto Trojstvo kojem je posvećena i cijela župa. Prostor kupole ispunjen je oblacima i anđelima koji pridržavaju globus i križ. U pandantivima ispod kupole prikazana su četiri evanđelista sa svojim simbolima: Ivan s orlom, Marko s lavom, Matej s dječakom i Luka s paletom i kistovima. Lađa kapele cijela je oslikana. Na zidu nasuprot ulazu smještena su tri oltara i dvije oltarne pale. Oltari su posvećeni Majci Božjoj Žalosnoj, Presvetom Trojstvu i Ivanu Nepomuku. Na svodu lađe odvijaju se tri scene vezane uz legendu o krvi Kristovoj. Dvorana »Sallaterain« u zapadnoj gospodarskoj zgradi oslikana je kasnobaroknim zidnim i stropnim slikama profanog sadržaja te vješto izvedenim dekoracijama. Autor je vjerojatno Michael Peck. Slike su kasnije bile retuširane i popravljane, pa neki detalji odaju nestručnu ruku nevještog soboslikara. Danas ona služi kao dvorana za vjenčanja. Manja dvorana pokraj dvorane »Sallaterain« također je oslikana vješto izvedenim dekorativnim slikarijama.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno