cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Barokni dvorac

Arhitetonska obilježja
Gradnja dvorca trajala je gotovo tri stoljeća. Tijekom gradnje mijenjale su se arhitektonske kompozicije i umjetnički stilovi, što je ostavilo tragove na dvorcu, na njegovim građevnim zahvatima koji se ponekad teško razabiru i datiraju. Dvorac je zamišljen kao četverokrilna građevina s unutrašnjim dvorištem što ga zatvaraju krila nejednake širine i visine. Od početka 17. pa do sredine 19. stoljeća, kada je gradnja okončana, dvorac je dograđivan i mijenjan u nekoliko navrata, pa se u njegovu razvoju i nastanku može uočiti nekoliko faza.
Izgradnja dvorca započela je između 1597. i 1603. godine. Od zamišljenoga četverokrilnog dvorca, tada uobičajene renesansne koncepcije, izvedeno je samo začelno krilo utisnuto u kosinu brijega. Dok je vanjsko pročelje jednostavno ritmizirano s prozorskim otvorima, unutrašnje, dvorišno, pročelje otvoreno je arkadnim hodnicima u prizemlju i na katu. U 17. stoljeću dograđeno je zapadno bočno krilo nastavljajući gabarit, iste prostorne sadržaje i arhitektonske motive već prije izvedenog sjevernog krila, ali u duljini od samo četiri arkadna otvora. Sljedeći korak bila je izgradnja ogradnoga zida od lomljenog kamena, koji je formirao pravokutno dvorište. Slijedilo je nekoliko manjih građevnih zahvata, od kojih su najznačajnije dvije dogradnje: produžetak zapadnoga bočnog krila prema sjeveru i prigradnja sanitarnih prostorija prvog kata na zapadnom pročelju. Te su sanitarne prostorije dosad jedini poznati primjeri na području Hrvatskoga zagorja stariji od 19. stoljeća. Sanitarije su smještene u dva identična pravokutnika koja na zapadnom pročelju čine rizalitne istake naglašavajući plastiku baroknih pročelja.
Konačni izgled dvorac Miljana dobiva izgradnjom pročelnog, južnog krila. To je dugačko prizemno krilo s deset manjih prozorskih otvora. U osi pročelja nalazi se veliki portal, na mjestu ranijeg ulaza u ogradnom zidu. Iz krovišta iznad portala izdiže se slikoviti tornjić sa satom. Nisko, južno krilo omogućava pogled na arkade i krovište začelnog krila, što povećava prostornost i plastičnost dvorskoga sklopa upotpunjujući sliku dvorca, osobito kada se gleda izdaleka. Pročelno krilo izgrađeno je vjerojatno sredinom 18. stoljeća. Tih je godina na dvorcu bilo mnogo graditeljskih zahvata, o čemu svjedoče godine upisane na nekoliko mjesta u dvorcu. Tako je godina 1746. ugravirana na zvonu koje se nalazilo u tornjiću i uklesana na zaglavnom kamenu začelnog krila dvorca, a 1758. godina upisana je na kruni bunara. Izgradnjom pročelnog južnog krila završena je izgradnja Miljane u doba grofova Ratkaja.
U 19. stoljeću, kada je dvorac često mijenjao vlasnike, učinjene su manje, arhitektonski ne osobito vrijedne promjene. Oko 1849. godine najjužnija prizemna arkada zapadnog pročelja je zazidana i pretvorena u kapelu. Na mjestu ogradnoga zida između zapadnog i pročelnog krila dograđena je prizemnica sa četiri prozorska otvora na zapadnom pročelju.
Osim arhitektonske prostorne razgranatosti, slikovitost i specifičnost dvorcu daju oslikana pročelja. U dugom razdoblju izgradnje dvorac je bio i različito oslikavan, već prema modi, stilu i ukusu. Početkom 17. stoljeća tada izgrađeno sjeverno krilo bilo je bijelo. Potkraj 17. stoljeća, kada je već bilo izvedeno i zapadno pročelje, Miljana je bila u sivoj fazi: svjetlosiva podloga bila je oslikana bijelim pravokutnim poljima. U prvoj polovici 18. stoljeća pročelja su crno-plava s bijelim oslikom na uglovima i oko prozora te s bijelim medaljonima i pravokutnim poljima. Današnja Miljana obnovljena je upravo u ovoj crno-plavoj fazi. U drugoj polovici 18. stoljeća, kada su izvedeni rizalitni istaci (sanitarije) na zapadnom pročelju, Miljana je bila bijela s uglovnim kvadrima i okvirima oko prozora oker boje. U 19. stoljeću dvorac je nekoliko puta bio različito obojen. Najčešće i najdulje ostao je bijel, sve do posljednje obnove osamdesetih godina 20. stoljeća.
Miljana nije imala samo oslikane fasade, već i unutrašnjost. U salonima dvorca nalaze se sadržajem i kvalitetom najvrjednije zidne slike iz doba rokokoa u Hrvatskoj . Taj, u nas najcjelovitiji ciklus iz galantnog stoljeća neki pripisuju A. Lerchingeru. Na oslikanim zidovima i špaletama prozora prisutne su astrološke teme, pastoralni prikazi i prpošne scene iz života vlastele Hrvatskog zagorja u drugoj polovici 18. stoljeća. U unutrašnjosti dvorca osobito su vrijedne rokoko kaljeve peći.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno