cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Perivoj

Iako današnji perivoj ima obilježje pejzažnog parkovnog prostora, povijesni izvori upozoravaju na barokno-klasicističke elemente perivojne arhitekture oko dvorca u Oroslavju donjem. Vrtovi uz dvorac nastali su vjerojatno već potkraj 18. stoljeća, a kako su izgledali u drugoj polovici 19. stoljeća vidi se na staroj katastarskoj karti. Dvorcu se tada prilazilo alejom dugom 230 m, a ispred južnog pročelja bio je dekorativni parterni vrt. Prema jugozapadu perivoj se vezao za postojeću šumu. Lijevo od ulazne aleje, a južno od ukrasnog vrta, nalazila se prostrana livada na kojoj je danas nogometno igralište. Preoblikovanjem 1885. godine perivoj se proširuje i dobiva obilježja pejzažno-romantičarske perivojne arhitekture. Mijenja se i tlocrtna kompozicija, pa kruta barokna aleja biva mekanijom i tako se prilagođava tada modernom parkovnom konceptu. Tako oblikovan perivoj, uz manje izmjene, očuvao se do danas, ali osiromašen za brojne sadržaje, zapušten i degradiran nogometnim igralištem i individualnim stambenim zgradama s kolnim pristupom kroz glavnu aleju.
U perivoj se ulazi kroz raskošni i veoma lijep barokni portal koji je, gledajući s juga, završetak vizure glavne ulice u Oroslavju. Ispred istočnog pročelja dvorca nalaze se dva barokna kamena kipa iz 18. stoljeća. U nas su rijetki barokni kipovi s mitološkim bićima. Flora, božica cvijeća, i Satir nalazili su se u perivoju ispred dvorca Oroslavje gornje, a u Oroslavje donje preneseni su vjerojatno između dva svjetska rata kada je industrijalac Milan Prpić posjedovao oba dvorca. Pored brojnih četinjača i listača, domaćih i unesenih, u perivoju se nalazi i veći broj posebno uzgojenih vrtnih formi drveća većinom žalosnih, npr. žalosni grab, žalosna bukva, žalosni jasen i žalosna sofora. Osim zanimljive flore, perivoj posjeduje zanimljivu faunu. Od 1980. do 1983. godine u njemu je zabilježeno 37 vrsta ptica koje su svoja gnijezda savile u granama parkovnog drveća u Oroslavju donjem.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno