cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Kaštel pregrađen u dvorac

Arhitetonska obilježja
Kako je izgledao varaždinski Stari grad u 15. stoljeću ne zna se mnogo. Godine 1446, kada je Janoš Hunjadi navalio na grad hoteći ga osvojiti, popalio je varoš, ali utvrđeni grad nije osvojio. U gradskim zapisnicima iz razdoblja od 1454. do 1464. godine spominju se nasipi s palisadama i iskopani jarci oko grada. Gotička četvorokutna kula varaždinskoga Staroga grada najstariji je njegov dio iz početka 15. stoljeća. Bila su to najprije ulazna gradska vrata kroz koja se moglo prolaziti kolima. S vremenorn je kula postala jezgra oko koje se razvijao Stari grad. Za Jurja Brandenburškog, oko 1524. godine, vjerojatno je sagrađena istočna kula i zidovi oko grada.
Sredinom 16. stoljeća varaždinska utvrda doživljava radikalne preinake i od kasnogotičke tvrđave pretvara se u renesansni Wasserburg. Renesansnu pregradnju i obnovu Staroga grada započeo je oko 1544. godine štajerski barun Ivan Ungnad, tadašnji vlasnik varaždinske utvrde i glavni kapetan granice. Graditeljske radove vodio je poznati talijanski fortifikacijski arhitekt Domenico dell'Allio, graditelj utvrde u Grazu. Stari grad tada dobiva okrugle kule renesansnoga tipa, tzv. rondele, ispred kojih su izvedeni visoki zemljani bedemi okruženi opkopima s vodom dovedenom iz Drave. Raniji srednjovjekovni dijelovi djelomično su pregrađeni, a djelomično uklopljeni u renesansni izgled utvrde. Tako je gotička četvorougla kula dograđena za jednu etažu, u njezinim su zidovima probijene strijelnice, a platforma tornja opremljena je za tešku artiljeriju. Renesansna bifora s Ungnadovim grbom na južnom pročelju gotičke kule djelo je Dell'Allia. Stari grad dobiva niz ranorenesansnih arhitektonskih detalja, npr. jednostavno profilirane pilone na arhivolt, kamene potpornje u obliku dorskih kolumna, kamene i drvene balustere, trijemove s arkadama i oslikane fasade (sgrafite) na dvorišnoj strani i dr. Utvrđenja Staroga grada i naselja bila su dovršena do 1575. godine.
Od 16. do 20. stoljeća, kada je Stari grad pripadao Erdödyima, u više je navrata bio popravljan, dograđivan i pregrađivan, kako bi se vojna utvrda preuredila u dvorac udoban za stanovanje. Najveće graditeljske intervencije zbile su se u 17. i 18. stoljeću u doba barokne obnove kada su južnom zidu prigrađeni hodnici, sjeveroistočnoj kuli prigrađena je Kapelica sv. Lovre, nadograđene su stambene prostorije na drugom katu zapadnog dijela dvorca i dr. Najveći graditeljski zahvat učinjenjen 1705 . godine, o čemu svjedoči natpis i grbovi obitelji Erdödy i Rakoczy iznad ulaza. Izgradnjom mosta između kvadratične kule i sjevernih zidina 1776. godine, razdvojeno je unutrašnje dvorište na dva dijela i time je uglavnom završena izgradnja Staroga grada kao gotičko-renesansno-barokne cjeline. Južno od grada bilo je vanjsko dvorište, koje je štitila jedna kula srušena početkom 19. stoljeća. U tom se dvorištu nalazila dvokatna oružana i barutana, danas Povijesni arhiv. Početkom 19. stoljeća Varaždin se već oporavio od velikog požara, pa se počinju rušiti gradska utvrđenja i zatrpavati grabišta, što je tada postalo prepreka daljnjeg razvoja grada. Varaždinski Stari grad postao je dio baroknog središta Varaždina dominirajući svojom veličinom i određujući sjevernu granicu povijesnoga gradskog teritorija.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno