cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Barokni dvorac

Arhitetonska obilježja
Zajezdu je gradio nepoznati štajerski graditelj oko 1740. godine koja stoji u natpisu nad crtežom dvorca u »Statusu familiae Patachich«. Dvorac je arhitektonski vrlo značajan jer predstavlja ranu pojavu otvorenog zrelobaroknog tipa dvorca u sjevernoj Hrvatskoj. Novost je tlocrt dvorca koji odaje utjecaj austrijske arhitekture. Tri krila dvorca omeđuju dvorište koje s četvrte, zapadne strane zatvara zid. U sredini zida je veliki barokni portal, građen u drugoj polovici 18. stoljeća na kojem je nekada bio grb obitelji Patačić. Tlocrt je jednostavan: uz arkadno rastvoren i češkim svodovima natkrit hodnik na dvorišnim pročeljima nižu se prostorije orijentirane prozorskim otvorima na vanjska pročelja. U srednjem krilu, u osovini tlocrta i ulaznog portala, smještena je na prvom katu glavna dvorana. Sobe prizemlja nadsvođene su bačvastim, a na katu koritastim svodovima. Svodovi nose štukaturne ukrase pretežno s florealnom dekoracijom na tjemenu svoda, a uglove krase školjke ili rokajni motivi.
Vanjska su pročelja dvorca na uglovima ojačana rustikom, a zidne plohe raščlanjene su samo prozorskim otvorima: dvanaest na središnjem, po šest na bočnim i tri na čelnom pročelju. Dvorišna pročelja otvorena su velikim arkadama u obje etaže, i to na pročelnom krilu sa pet arkada, a na bočnim krilima s po dvije arkade.
Na kraju sjevernoga bočnog krila, u širini hodnika i prozorom prema dvorištu, nalazi se dvorska kapela. Tlocrtno je vrlo mala, proteže se dvjema etažama i završava češkim svodom koji se oslanja na ugaone pilastre. S hodnika prvog kata ulazi se na malo, konveksno razgibano pjevalište. Iz krova iznad kapele do četrdesetih godina 20. stoljeća uzdizao se mali jednostavan toranj. U dvorsku kapelu donesen je oltar Sv. Pavla iz Crkve sv. Marka u Zagrebu, uklonjen iz nje pri restauraciji crkve nakon potresa 1880. godine. Danas se taj oltar čuva u Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno