cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Hrvatski dvorci
 
HR | EN
 
 
 

Građevina

Stilsko obilježje
Isusovački sklop u Kutjevu nastao je u duhu barokne arhitekture i baroknog ustroja prostora, ali sa skladnim preoblikovanjem srednjovjekovnih (cistercitskih) ostataka građevina

Arhitetonska obilježja
Trokrilna rezidencija (dvorac) na jugu, crkva na sjeveru te stari srednjovjekovni zidovi s pomoćnim zgadama i malom okruglom kulom na sjeveroistoku, definiraju osnovni tlocrt u obliku nepravilnog kvadrata s unutrašnjim dvorištem. Ovakav oblik i gabarit u većoj mjeri je određen srednjovjekovnim ostatcima građevina. Rezidencija sa crkvom, koja je 1786. godine postala župna crkva, je zauzimala središnje mjesto isovačkog sklopa. Uži dio toga sklopa imao je gospodarski karakter i bio je većim dijelom definiran zidom uz kojega su, s unutrašnje strane, bile smještene manje pomoćne zgrade, povrtnjak, jezerce s kornjačama, kuglana i zatvor u kuli. Početkom 18. stoljeća isušeno je i djelomično zatrpano grabište nekadašnjeg skromnog utvrđenja iz kraja 15. ili početka 16. stoljeća.
Glavno južno krilo isusovačke rezidencije (vlastelinskog dvorca) nalazi se u osi glavne ulice kojom se s juga, iz Požeške doline, ulazilo u naselje. Reprezentativno južno pročelje dvorca simetrično je oblikovano sa jedanaest prozorskih osi, sa središnjim erkerom u obliku tornja i sa uglovnim rizalitima (zabatima) kojima bočna krila dvorca izlaze na glavno pročelje. Ovakvom organizacijom glavnog pročelja ponavlja se shema fasade matičnog cistercitskog samostana Citeaux u Francuskoj. Vjerojatno je i kutjevačka srednjovjekovna opatija imala slično glavno južno pročelje. Specifičnost i reprezentativnost glavnom pročelju daje barokna jabučasta lukovica tornja te zvonik crkve koji se pojavljuje u drugom planu.
Isusovačka rezidencija, tlorisno u obliku slova U, bila je ustrojena u tri razine: prizemlja, kat i potkrovlje. Tlocrt prizemlja i kata pokazuju jednostavnu shemu: uz arkadni hodnik u prizemlju i na katu (kasnije zazidan) s dvorišne strane zgrade, nižu se prostorije s prozorima na vanjskim pročeljima. U dvorac se ulazilo kroz ulaz (vežu) po sredini glavnog južnog krila, a postojao je i stari ulaz na zapadnom krilu. Glavna dvorana na katu je bila refektorij (blagovaonica), smještena u osi južnog pročelja osvjetljena prozorima središnjeg tornja (erkera).
Tijekom 19. stoljeća, prije dolaska obitelji Turković, glavno pročelje rezidencije je izmijenjeno: odstranjeni su barokni ukrasni pilastri, a lukovica središnjeg tornja zamijenjena je piramidalnim krovićem. Od 1886. do 1888. godine, dakle u doba obitelji Turković, dvorac i crkva doživljavaju historicističku obnovu. Barokna lukovica zvonika crkve zamijenjena je tada piramidalnim krovićem sačuvanim do danas. Dvorac je obnovljen i opremljen za stanovanje i za poslovni prostor. U dvorcu se uređuje knjižnica, arhiv, arheološka zbirka i zbirka narodnih rukotvorina. Početkom 20. stoljeća obnovu dvorca vodio je arhitekt Viktor Kovačić. Krajem listopada 1918. godine, u vrijeme raspada Austro-Ugarske Monarhije, dvorac je bio opljačkan i spaljen: bočna krila dvorca su srušena, krovište južnog krila je izgorilo, barokni bačvasti i križnobačvasti svodovi su srušeni, interijer uništen. Jedino je crkva ostala bez većih oštećenja. Do 1922. godine Turkovići su osposobili dio dvorca za stanovanje, a cijeli je dvorac bio obnovljen do 1925., ali s pojednostavljenim glavnim pročeljem i bez dogradnje bočnih krila. Poslije Drugoga svjetskog rata dvorac se koristi kao skladište i uredski prostor. Pokušaj obnove dvorca 1965.-1966. godine nije uspio. Uspjelo je to djelomično devedestih godina 20. stoljeća kada je nekadašnji isusovački sklop obnovljen u duhu barokne matrice prema nacrtu iz 1773. godine, a na temelju povijesno-arhitektonskih i arheoloških istraživanja te projekta obnove Davorina Stepinca i Zlatka Uzelca.

 
Vi ste:
vlasnik/ca dvorca
potencijalni kupac
planiram posjet nekom dvorcu
generalno zainteresiran/a za temu dvoraca
ovdje sasvim slučajno